Vinstintressen i skolan är ett hot mot demokratin

9 Nov, 2012 at 10:15 | Posted in Education & School | 4 Comments

Grundskolan, den obligatoriska skolan, är den ideologiska kärnan i vårt demokratiska samhälle. Skolans ”demokratiuppdrag”, finns formulerat i skollag och läroplaner. Det har sitt ursprung i Tage Erlanders skolkommission, men utvecklades under efterkrigstiden i ett nära samarbete mellan socialdemokrater och liberaler inom Folkpartiet och Centerpartiet.

Genom att, som i dag sker, acceptera vinstdrivande företag inom skolområdet är dessa skolors mål för verksamheten formulerade inte enbart i skollag och läroplaner, utan även i aktiebolagslagen. För en mycket stor andel av de privata skolorna i dag, är alltså den ekonomiska vinsten det övergripande målet för verksamheten, inte elevernas lärande och kunskaper. Detta genomsyrar ovillkorligen verksamheten …

Det är inte särskilt överraskande att det fria skolvalet kommit att utnyttjas av starka ekonomiska intressen. Dessa har med kommunala skattemedel byggt upp skolkoncerner, vars verksamhet genererat mycket stora vinster, vilka ofta lämnat skolsektorn och ibland undanhållits beskattning genom att placeras i ”skatteparadis”…

För över 100 år sedan samarbetade liberalen Fridtjuv Berg, Sveriges genom tiderna sannolikt mest uppskattade utbildningsminister, med socialdemokraten Hjalmar Branting, för att folkskolan skulle utvecklas till att bli den för alla samhällsklassers barn och ungdomar gemensamma skolan.

De gjorde det för att förhindra att det skulle uppstå skolor parallella med folkskolan, för barn tillhörande de ekonomiskt och socialt bättre ställda i samhället.

Det borde finnas liberaler i olika partier även i dag, som är beredda att samarbeta med socialdemokrater för att elevernas kunskaper, färdigheter och personliga utveckling i enlighet med skollag och läroplaner ska vara den obligatoriska skolans allt annat övergripande mål och därmed ej längre acceptera vinst, som det övergripande målet för skolans verksamhet.

Carl Lindberg UNT 27/10 2012

4 Comments

  1. mycket bra! Ingen i Sverige vill ha USA:s system dar dom rika blir dom smarta!

  2. Samma perversa resultat skulle det bli även om det inte funnes en enda privat skolkoncern – så länge man styr skolorna med budgeten. Så länge rektorernas främsta intresse är att få så många skolpengar som möjligt har dom inte tid eller lust att tänka på nån kvalitet. Och så länge själva begreppet kvalitet styckas upp i det lätt mätbara enligt New Public Managements principer fokuseras den eventuella överskottsenergi lärare och rektorer (och elever) har in på just detta lätt mätbara.

    Det är för mycket snack om skatteparadis och för lite snack om alla marknaders dolda transaktionskostnader, oavsett om de är offentliga eller privata. Det är för lite förståelse för att det ibland kan vara både enklare och effektivare att skära igenom marknaderna och gå på t.ex. yrkesheder eller gåvor.

  3. Jan vs Jan. Interesting!

    http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article15602633.ab

  4. PhD supervision UK style (each student pay around 50 k per year in tuition fees): “I love you and leave you”, ” just because you havnt understood something does not mean other other people has not”, “I dont understand optimal control (professor economics) and I dont understand how the tv work but I still watch!”


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.