S vinstförslag – ytterligare ett i raden av politiska självmål

26 Oct, 2012 at 23:26 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är synd att partiledningen i S inte lyssnar på klokt folk inom de egna leden. För de finns. S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad skrev t ex nyligen så här i en principiellt viktig och intressant artikel på sin blogg:

För snart två år sedan, i februari 2011, debatterade jag Stockholms skolmarknad med skolborgarrådet Lotta Edholm i Agenda … Jag hävdade att den kommersiella skolmarknaden skapade segregation och sämre skolresultat.

Min fråga till Lotta Edholm den gånger var: Marknad i skolan till vilket pris?

I dagens DN presenteras nu de förödande resultaten av Lotta Edholms skolpolitik. “Skillnaderna mellan skolorna växer – och sämst går det för skolor i fattiga områden” (DN Stockholm, papperstidningen). Lotta Edholm ställs till svars, med rätta.

Verkligheten talar nu ett tydligt språk. Den kommersialiserade skolan sviker de elever, som allra bäst behöver skolan.

Jag menar att det är hög tid att ta strid för de värden, som vi vill ska bära svensk skola. För ett par veckor sedan ställde sig Uppsala Arbetarekommun bakom en motion till Socialdemokraternas partikongress, med kravet på att vinst inte längre ska accepteras som det övergripande målet för skolverksamhet. Det centrala argumentet för detta är skolans centrala roll i ett samhälle präglat av demokrati, jämlikhet och tankens frihet …

Idag skiktas samhället inte bara efter klasslinjer, utan också efter etnicitet. Forskning har visat hur den kommersiella skolmarknaden resulterar i ökad segregation efter etniska linjer …

Det är viktigt att Socialdemokraterna nu gör klart vilka värden som vi vill ska bära vårt samhälle. Skolpolitiken formar framtiden. Om vi vill ha en stark demokrati och jämlika livschanser, så måste vinstintressena bort från skolan.

2 Comments

  1. Den kanadensiske debattören John Ralston Saul antog att den främsta drivkraften för kommersialisering av offentliga tjänster var att statliga och kommunala byråkrater tyckte det var roligare att vara kapitalister. Hur som helst, skrev han, tog de ju inga risker med egna pengar utan bara med andras.

    Socialdemokraterna domineras väl numera av just den kategorin – högre offentliga byråkrater som ser jättevinster för sig själva hägra om de får privatisera stat och kommun. Ungefär som när de tre viktigaste kommunistpartipamparna i staden Perm gjorde aktiebolag av hela stan i början av 90-talet, med sig själva som enda ägare.

    • Trist, speciellt med tanke på att (s) ju också har förnuftigt folk i sina led, som t ex Lena Sommestad.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.