Evidensbaserad skola

25 Oct, 2012 at 10:30 | Posted in Education & School | Comments Off on Evidensbaserad skola

Yours truly har idag en artikel – Den evidensbaserade skolan – en chimär – i nättidningen Skola och samhälle. Läs den!

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.