Fördel euron? I’ll be dipped!

10 October, 2012 at 12:28 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

Frågan om Sverige ska ansluta sig till EMU dyker då och då upp i debatten.

Jo, men visst tar man sig för pannan.

I Tillämpad makroekonomi (SNS, 4 uppl 2011) har exempelvis ekonomiprofessorn Harry Flam ett kapitel som diskuterar huruvida Sverige skulle förlora eller vinna på att gå med i EMU. Här radas de vanliga argumenten för (ökad utrikeshandel och investeringar, minskad valutaväxling, mer integrerade finansiella marknader m m) och mot (dålig penningpolitisk anpassning till enskilda länders behov, premiering av kortsiktig och oansvarig finanspolitik m m) upp. Efter att ha vägt dessa för- och nackdelar mot varandra kommer sedan Flam fram till bedömningen att

det är oklart om de makroekonomiska kostnaderna av att vara med i den monetära unionen kan förväntas vara större eller mindre än de makroekonomiska kostnaderna av att stå utanför, och att de mikroekonomiska vinsterna – i form av ökad handel med varor, ökade investeringar och ökad finansiell integration – överväger.

Jo man tackar! Fördelar med finansiell integration? Man kunde ju kanske tycka att herr Flam tittade lite på hur det ser ut där ute i verkligheten och inte bara hängav sig åt lek med tankemodeller:

Källa: Der Spiegel

Advertisements

2 Comments

  1. Hej Lars, jag hittade ingen kontaktadress så jag skriver en kommentar på senaste svenskspråkiga blogginlägget.

    Jag är intresserad av att lära mig lite grundläggande nationalekonomisk teori, mest för att bättre kunna förstå och delta i samhällsdebatten snarare än av proffessionella behov. Kan du rekommendera en bra grundbok som tar upp fler angreppssätt än bara det neoklassiska perspektivet? Det kanske finns flera bra böcker, eller kombinationer av böcker? Kan det vara intressant att skriva ett inlägg om hur (och om) man som nationalekonomisk analfabet kan skaffa sig åtminstone en grund att stå på utan att för den delen läsa en hel universitetsutbildning?

    • Bra fråga. Ska skriva en post om det. Tack för tipset.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.