We the People

28 Sep, 2012 at 19:38 | Posted in Politics & Society | Comments Off on We the People


 
I en lysande artikel i Efter Arbetet skriver förre kultur- och utbildningsministern Bengt Göransson följande kloka ord:

I ett välfärdssamhälle – och ett där verklig demokrati råder – måste man lära sig att se andra som sina medmänniskor, inte som försörjningsobjekt eller produktionsfaktorer. Och om man vidgar perspektivet ytterligare och funderar över Vattenfalls och storföretags och bankers svindlande pengaregn över direktörer som får sparken behöver man knappast vara marxist för att ana att den tid vi nu lever i kan vara kapitalismens slutfas. Svindleri, hämningslös materialism, moraliskt förfall har förr kännetecknat slutet för hela civilisationer. Det betyder inte att världen går under. Men som lundensaren Bengt Lidforss en gång skrev i Barbariets renässans: det organiserade proletariatet är ‘i vår tid den enda samhällsklass, som med kraft och allvar bär upp de ideella kraven, medan däremot överklassen – den maktägande och avgörande överklassen – numera är en samling människor utan framtidstro, utan ideal och blott med ett intresse: att tjäna pengar. Denna sänkning av överklassens andliga nivå är en direkt följd av kapitalismen.’

Bengt Göransson var en stor inspirationskälla för mig när jag började intressera mig för folkbildning på 1980-talet. Det är han fortfarande.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.