Assar Lindbecks institut 50 år

3 Sep, 2012 at 18:40 | Posted in Economics, Politics & Society | 5 Comments

Institutet för internationell ekonomi – länge lett av Assar Lindbeck – firar i år 50 årsjubileum. Här är mitt bidrag till det firandet. Håll till godo!

SOU 1999:150 är viktig läsning. Det är en debattbok av journalisten Torsten Sverenius som handlar om Sveriges ekonomiska utveckling från 1970 och framåt och ger en god bild av tillståndet i den svenska kapitalismen under dessa år. I boken kommer keynesianer och monetärrister till tals, båda sidor respekteras av författaren som dock kanske har sina starkaste sympatier hos den ekonom som förlorade ekonomernas maktkamp på 70-talet, nämligen Sven Grassman.

Maktkampen mellan ekonomerna Assar Lindbeck och Sven Grassman i början av 70-talet beskrivs ingående. Lindbeck var chef och Grassman vice chef på det viktiga Institutet för Internationell ekonomi. Grassman menade att det var fel i Riksbankens siffror och att tillståndet i ekonomin inte var så dåligt som de ledande ekonomerna ville göra gällande. (Ett tillstånd man tog till intäkt för att dra ner på utbyggnaden av offentlig sektor t.ex.). Grassman ville ha forskningspengar för att driva frågor om bl a kommunal ekonomi, men Lindbeck vägrade att ge honom det. Han ombads söka sponsorpengar från storkapitalet, något han vägrade, eftersom han inte ville liera sig med dem han i sin forskning skulle komma att kritisera.

Grassman blev ställd ensam och utan stöd från de “socialistiska” ekonomer (P-O Edin och Willy Bergström), som kunde hjälpt honom att trots allt få vissa forskningsanslag. Detta ledde till att Grassman förlorade sitt arbetsrum på institutet. Utgången av denna strid blev en vändpunkt för ekonomerna i landet. Runt 1974 svängde alla ekonomer efter Lindbecks pipa och Keynes slängdes ut med Grassman. Ett kryperi för Lindbeck blev fallet, för man ville ju inte hamna ute i kylan som Grassman, som PO Edin berättar i utredningen.

 När jag började intressera mig för nationalekonomi på sjuttiotalet var Sven Grassman (1940-1992) en stor inspirationskälla. Det är han fortfarande.

5 Comments

 1. Stort tack Lars!Minns Sven Grassman,med stor värme.Trots allt är det ju glädjande det finns några stycken som vägrar att vara vindflöjlar,och du tillhör ju definitivt den skaran Lars!Heders!Och ja du minns ju hur Sven kom på både Gösta Bohman och Kjell Olof Feldt, att trixa med våra nationalräkenskaper (bokförförings-brott kallade han det ju på mycket goda grunder!).Vilket rabalder det blev,men i efterhand har det ju visat sig att Sven Grassman hade rätt!Han behärskade ju ämnet!

 2. Vad det gäller upptäckande av fel i statistiken får Grassman i alla fall en fotnot i Lindbecks ‘Svensk ekonomisk politik’ från 1968. Men det kanske var enda gången?

  Grassman saknas! – Och det innebär underbetyg åt huvudmassan av svenska nationalekonomer!

  • Ja, ibland känns det lite ensamt.
   Så Sven saknas verkligen i detta land där de flesta
   medt berkar traska patrull!

 3. Ja, tack Lars för ditt inlägg om Sven Grassman, vars böcker betydde väldigt mycket för många under det galna 80-talet. För mig var Sven Grassman helt avgörande för att få någon rätsida på vad som hände under de åren då kapitalet, med socialdemokratins goda minne, tilläts plundra landet.

  Tyvärr blev Grassmans böcker mer av en svanesång över en socialdemokrati som totalt tappade greppet om ekonomin och utan kamp gav upp hela den mäktiga keynesianska tradition som visat sig så framgångsrik under efterkrigstiden. (Minns hur långt s var beredd att gå för att tillsammans med de borgerliga skära ner på välfärden under krisen 1991, innan kronkursen släpptes fri.)
  Och så här nära 30 år efter 80-talet kan, eller vågar inte, LO med Karl-Petter i spetsen formulera en handlingsplan för full sysselsättning. Så djupt sitter det nyliberala tänkandet från 80-talet kvar!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.