Botten Björklund!

24 Aug, 2012 at 11:17 | Posted in Education & School | 5 Comments

I går tillsatte Jan Björklund en utredning om effekterna av den svenska skolans kommunalisering. Den ska ledas av Leif Lewin och ligga klar i början på år 2014.

Kommunaliseringens negativa effekter på svensk skola är redan väl kända, men en ytterligare genomlysning kan väl aldrig vara fel. Men vad som  är – inte minst ur vetenskaplig synpunkt – fullständigt huvudlöst är att man inte samtidigt utreder effekterna av friskolereformen och det fria skolvalet.

Är det något som är uppenbart i frågan om de kumulativa kausala faktorer som kan tänkas ligga bakom den svenska skolans utförsbacke och den ökade segregationen så är det vikten av dessa tre samverkande faktorer. Att då lyfta ut en av dem och “konstanthålla” för de övriga är – något vi brukar tala om för våra studenter redan på första metodkursen – ur vetenskaplig synpunkt rent stolleri.

Alla med ens de mest rudimentära kunskaper om svensk politik idag begriper så klart att valet av utredningsdirektiv är rent partitaktiskt dikterat. Men någon gräns måste det väl ändå finnas för hur lågt även politiker kan sänka sig?

5 Comments

  1. Vad tycker du då om att föräldrar av ren självbevarelsedrift för sina barns skull väljer att sätta dem i friskola i Katrineholm när det förväntas komma några 100 analfabetiska barn från somalia till de kommunala skolorna?

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5241841

    • Är väl om något ett tecken på hur illa det är med både skola och tankar om solidaritet i vårt samhälle av idag!

  2. Nej, det finns det inte! Den nuvarande regeringen är postmodernistiskt – den utgår från att verkligheten inte finns, bara våra föreställningar om den. “Det anser jag inte” ses som ett helt tillräckligt svar på allting.

  3. Ja, det är svårt att se direktiven som ett erkännande av att friskolereformen och det fria skolvalet är problematiskt för regeringen. Om de inte vore det så skulle det, som du skriver, vara självklart att inludera dessa i utredningen

  4. I hela debatten om skolans kommunalisering så har perspektivet att skolan redan innan var kommunaliserad. Det obligatoriska skolväsendet alltså vid tidpunkten, grundskolan., varit kommunal sedan 1952. Dessförinnan var det en angelägenhet för kyrkofullmäktige. Att ett särintresse fick försämrade villkor med utökad undervisningstid och deras protester däremot fått sådan ställning i debatten förvånar mej dock.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.