Game Theory

29 Jun, 2012 at 10:41 | Posted in Economics | Comments Off on Game Theory

En av de främsta spelteoretikerna i världen – Ariel Rubinstein vid Tel Aviv University och New York University – tar i ett samtal med Russ Roberts (EconTalk) upp en intressant diskussion om vad spelteorin, så här nästan sextio år efter von Neumann och Morgenstern publicerade Theory of Games and Economic Behavior, egentligen har åstadkommit. Enligt Rubinstein egentligen inte speciellt mycket.

För yours truly kommer detta som en sentida bekräftelse på något jag hävdade redan för tjugo år sedan, i min första doktorsavhandling – Samhälleliga val, värde och exploatering. Där gjorde jag ungefär samma värdering som Rubinstein, vilket då i etablerade neoklassiska ekonomkretsar – milt uttryckt – inte var speciellt uppskattat:

Vid upprepade tillfällen har det funnits anledning att kritisera de uppställda axiomen (transitivitet, fullständighet, konsistens, neutralitet, oberoende, monotonicitet m m) och problemlösningsförslagen (Nashlösning, harsanyis baysianska lösning, Rubinsteins förhandlingslösning, maximinkriteriet m m). Även själva analysförfarandet (fixeringen vid Paretovillkoret, den bakåtvända induktionen, osäkerhetsmomentets behandling m m) har ifrågasatts. Många gånger verkar matematisk elegans ha varit viktigare som utgångspunkt för de gjorda beteendeantagandena, än realism och relevans.

Det lär nog bli svårare att vifta bort samma tankar när de nu, tjugo år senare, formuleras av en av spelteorins egna giganter

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.