The euro system – a comedy of errors

27 Jun, 2012 at 18:01 | Posted in Economics | 1 Comment

 

1 Comment

  1. Professorn vill att skulderna manageras gemensamt och nationerna ta ansvar för sin egen budget. Men de, speciellt grekerna, har inte tagit ansvar och det är därför nu med raska steg ansvaret flyttas från nationerna.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.