Ett skammens diagram

6 June, 2012 at 12:01 | Posted in Economics, Politics & Society | 9 Comments

Data från SCB visar med eftertryck hur framgångsrik vår regering varit med sin jämlikhetspolitik. För de med lägst inkomster – decil ett – har inkomsterna t o m minskat sedan år 2006. Och de med högst inkomster – decil tio – har fått nästan 5000 kronor mer i månaden sedan år 2006. I sanning storartat. Och EU-kommissionen tycker vi ska sänka lönerna. Man tar sig för pannan!


Source

Advertisements

9 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Hur beräknas dessa deciler? Vilken man tillhör förändras ju över tid. Beroende på definition så är det ju ganska riskabelt att man just klassificerar “decil 1” som just dem som fått sämst inkomstökning etc. Men det säger ju väldigt lite …

  • Håller inte med. Decil 1 här talar om vad de med lägsta tio procenten disponibla inkomster i samhället tjänar. Att de tjänar mindre i dag – ÄVEN om personkretsen kan vara olika – än för sex år sedan är inte värdigt ett välfärdssamhälle.

 2. Ok, ta ett väldigt enkelt exempel. Det finns bara ett jobb, och inget sparande. Men om man blir arbetslös så kommer man få en inkomstsänkning på 20%. Då kommer vi alltid ha negativ inkomsttillväxt i den första decilen, och positiv i de andra (som alla är likadana). Givetvis begår man ett stort misstag om man drar slutsatsen att “klyftorna ökar”, eller att regeringen “misslyckats” i sin politik.

  För att kunna dra den slutsatsen så måste man titta på hur dessa förändringar skiljer sig vid olika tidpunkter. Och helst då också under perioder då det inte råkat vara den största recessionen sen 1930 … (även om det verkar vara en paradgren hos vänstern att blanda ihop finanskrisen med Reinfeldt)

  • Eller ta ett annat enkelt exempel. Anta att människor är gröna och kommer från Mars. Då har vi ingen arbetslöshet alls.
   I väntan på att Dr Pangloss lyckorike ska infinna sig tror jag nog att vi – vare sig vi nu är “vänster” eller inte – får ha en viss förståelse för att det för de flesta framstår som självklart att koppla samman Reinfeldt och finanskrisen. Säkert kan vi köra en regression och visa på hög korrelation mellan variablerna.

 3. Jag tar bara upp ett klassiskt statistiskt problem. En kraftig inkomstökning gör dig mer sannolik att tillhöra en hög decil, och en kraftig inkomstminskning gör dig mer sannolikhet att tillhöra en lägre decil. Detta per definition. I mitt enkla exempel så blir inte de “fattiga fattigare” och de “rika rikare”, utan snarare blir vissa av de rika fattiga, och vissa av de fattiga rika. Men skenet bedrar.

  Förövrigt vet jag inte vad din poäng är. Skapade Reinfeldt finanskrisen? Eller tycker du bara att man “får ha en viss förståelse för att det för de flesta framstår som självklart” att det är på det viset?

  Sen finns det en viss skillnad på korrelation och kausalitet …

  • Allt det är ju välkända saker bland oss forskare. Det ändrar dock inte på det faktum att det alltid är några som tillhör den lägsta decilen och att det i ett hyfsat anständigt samhälle med jämlikhetsambitioner inte får vara så att nivån på inkomsterna för den decilen sjunker relativt de övre decilerna. Eftersom utvecklingen i vårt land sedan 2006 går stick i stäv med detta finns det anledning vara kritisk!

 4. Jag vet inte om du inte förstår eller om du låtsas inte förstå, men mitt exempel handlade just om en situation där “nivån på inkomsterna för den decilen” är helt oförändrad, men att kompositionsförändringen ger sken av något annat.

  Som sagt, 2007 skedde vissa stora förändringar i världsekonomin. Med ett aningen vetenskapligt sinner får man försöka reda ut orsak och verkan, och inte slarvigt attribuera orsak där man tycker det bäst passar in i sin förprogrammerade världsbild. Jag vågar tillexempel påstå att det inte var Reinfeldt, i alla fall inte helt ensam, som stod ansvarig för Lehmans konkurs. Hur mycket du än vill det.

  • Jo, jag förstod faktiskt, och min första (lite sarkastiska) kommentar tog sikte just på att det kanske inte är så intressant att diskutera kontrafaktiska antaganden i “enkla” modeller när verkligheten visar att inkomsterna i decil 1 de facto sjunkit och att inkomstojämlikheten ökat mer eller mindre kontinuerligt under 30 år i vårt land.
   Re kausalitet och korrelation hänvisar jag till de tiotal artiklar jag publicerat på bloggen under det senaste halvåret och som berört just den probematiken …

 5. Återigen: Att det kan finnas skensamband tycker många med forskarintresse är intressant. Det uppmuntrar ett vidare grävande där de bakomliggande faktorerna kan ge ytterligare insikter. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta detta. Att likna ett förenklat, men i synnerhet pedagogiskt, exempel med gröna marsmänniskor kan jag inte tolka på något annat sätt än din vilja att lägga en dimridå i syfte att misstänkliggöra mina argument och någonstans påstå att din graf visar på något helt annat än vad den gör.

  Varför förklarar du inte istället på vilket sätt den bias jag påpekar är irrelevant eller inte teoretiskt ens kan existera? Eller, om du inte klarar av det, varför har du inte heder tillräckligt att erkänna att jag har en poäng och att närmre granskning behövs för att dra några som helst konklusiva slutsatser? Att likna pedagogiska antaganden med gröna marsmänniskor kan kanske drar ner lite höhö-salvor från den redan frälsta kören, men jag har svårt att tro att den typen av argumentation övertygar någon annan. Det är dimridåer.

  Jag väntar fortfarande svar på mina frågor: “Skapade Reinfeldt finanskrisen? Eller tycker du bara att man “får ha en viss förståelse för att det för de flesta framstår som självklart” att det är på det viset?”

  Dessutom väntar jag fortfarande på ett svar om hur ett samhälle där alla individer har en rättighet till arbete fortfarande kan ha en arbetslöshet som är värd namnet.

  Men det är väl som vanligt: tomma tunnor skramlar mest.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.