Peak oil, skulder och bostadsbubblor

13 May, 2012 at 11:52 | Posted in Economics | 1 Comment

Rune Likvern har följande intressanta diagram och synpunkter på vårt grannlands oljeproduktion:

Oljeprisøkningen i 1979 gav et løft for bruttoverdien av den norske råoljeutvinningen. Senere var økningen i bruttoverdien hovedsakelig drevet av volum. En global strammere tilbuds/etterspørselsbalanse fra 2004 innledet en sterk prisvekst på olje som mer enn kompenserte for fallet i oljeutvinningen og sendte bruttoverdien fra den norske råoljeutvinningen mot nye høyder.

Nå drives oljeprisen av en strukturell stram tilbuds/etterspørsels balanse. Gjeldsveksten de siste tiårene trakk global aggregert etterspørsel frem i tid og gav prisstøtte til omtrent alt. Vi er nå inne i en periode der den globale gjeldsgraden blir forsøkt senket og dette vil gi konsekvenser. Nedbyggingen av gjeldsgraden innenfor OECD har knapt startet. Innstramningstiltakene som settes i verk for å bringe ned gjeldsgraden vil bidra til å svekke prisstøtten til mye, også råolje. Gjennom de siste tiårene har den økonomiske veksten vært drevet av det eldste, kjente, tilgjengelige økonomiske steroidet; GJELD.

Detta kommer att innebära stora problem för norsk ekonomi. Inte minst mot bakgrund av den enorma norska bostadsbubblan. Eller som en kommentator skriver:

Det enda som räddar Norges oljeinkomster är att världsmarknadspriset på råolja stigit mycket kraftigt det senaste årtiondet. Frågan är dock hur mycket mer oljepriset kan stiga, då det begränsas av hur mycket världsekonomin klarar av att betala. Följden av det blir att Norges oljeinkomster borde toppa någon gång de närmsta åren. Hur går det då med deras enorma lånefinansierade bostadsbubbla?

1 Comment

  1. När effekterna av peak oil blir mer tydliga så kommer det framstå som inte så smart av Norge och andra oljeexportörer med handelsöverskott, att de har maxat utvinningen och bytt oljan i marken mot papperstillgångar. Papperstillgångar vars värde är hänger på marknadens tro på ständig tillväxt.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.