Finanskriser – orsaker, förlopp och konsekvenser

25 April, 2012 at 14:27 | Posted in Economics | Comments Off on Finanskriser – orsaker, förlopp och konsekvenser

Den här våren håller yours truly en kurs om Finanskriser – orsaker, förlopp och konsekvenser på Malmö högskola. Intresset för kursen har varit enormt stort och tyvärr har bara en tredjedel av alla som velat följa kursen kunnat antas (den kommer att ges igen vårterminen 2013, så den som väntar på något gott …).
Dagens lektion handlar om hur man eventuellt kan undvika finanskriser. Ett förslag som kommer att diskuteras är införandet av ett “jubileumsår” med skuldavskrivningar:

 


moifrancais

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.