Ginin – ett klargörande

14 Mar, 2012 at 18:11 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on Ginin – ett klargörande

Några studenter har hört av sig och påpekat att Daniel Waldenström på ekonomistas idag också har ett diagram över Ginikoefficientens utveckling i Sverige – men att diagrammet skiljer sig från det jag tidigare idag lade ut i artikeln Inequality in Sweden continues to increase.

Anledningen till diskrepansen är dock inte att någon av oss skulle räknat fel, utan helt enkelt att SCB, för att möjliggöra den långa  tidsserie som jag använt mig av, där använder ett äldre hushållsbegrepp och en äldre definition av disponibel inkomst än i den kortare tidsserie som Daniel bygger på. C’est tout!

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.