Skolornas reklamutgifter skenar iväg – fullständigt makaber misshushållning med skattefinansierad skolpeng

31 Jan, 2012 at 23:10 | Posted in Education & School | 2 Comments

Enligt uppgifter från SvT är gymnasieskolornas annonsutgifter idag åtta gånger högre än de var år 2000.
Och pengarna till denna form av marknadsföring tas från elevernas skolpeng – som är – ja just det – skattefinansierad.
Och så hävdar en del att det inte finns utrymme att höja lärarlönerna …

2 Comments

  1. Tvärtom, lärarlönerna måste sänkas eftersom motsatsen hotar det heliga vinstintresset och den sunda konkurrensen mellan små, oberoende producenter av lärdomsnyttigheter. Lärarnas Riksförbund bör förbjudas, eftersom det är ett osakligt särintresse likt kolgruvearbetarnas fackföreningar i Thatchers Storbritannien. Här gäller det att sätta hårt mot hårt, fråga bara c-ledaren. Dummare lärare ger lägre lönekrav, vilket i sin tur ger högre vinst, mot en marginell kostnad för ökad marknadsföring. Det här blir en ständigt positiv spiral, dessutom, eftersom ju längre detta får pågå, desto mer obildad blir den redan obildade allmänheten, vilket gör den till ett lättare offer för skolornas marknadsföring, vilket leder till mer obildade lärare och elever o.s.v.

    En sorts omvänd multiplikatoreffekt? (oj, glömde i hastigheten att multiplikatoreffekten inte existerar, my bad…)

  2. Tack för att du tar upp det här Lars! Jag är förbluffad över att så litet liv förs över skolornas marknadsföring. Det är bara att se sig omkring – reklampelare, tv-reklam, annonser. Har man ett barn som ska börja på ett nytt stadium är brevlådan ständigt full av glättade broschyrer, cd-skivor och kort. Det överraskar knappast att de skolor som lägger mest på marknadsföring har den lägsta lärartätheten.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.