Euroåtstramarna verkar inte ens själva tro på sina åtgärdspaket

31 Jan, 2012 at 08:18 | Posted in Economics | Comments Off on Euroåtstramarna verkar inte ens själva tro på sina åtgärdspaket

När man ser på de prognoser ECB och IMF gör för hur den statsfinansiella situationen kommer att se ut för europeriferiländerna den närmsta framtiden, verkar det inte – se diagrammet nedan – som om de själva ens tror på att deras “austerity measures” ger acceptabla resultat:

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.