Filmen om Thatcher spär på en redan vämjelig idoldyrkan

29 Jan, 2012 at 17:56 | Posted in Varia | 1 Comment

Inför den stundande premiären på filmen om “järnladyn” passar en del gamla högerideologer och tidningskrönikörer på att vädra en mer än lovligt unken idoldyrkan av den gamla diktaturkramaren Margaret Thatcher.

Den gamle högerideologen Janerik Larsson skriver på newsmill om “hur oerhört skicklig hon var att åstadkomma resultat” och att hon “kunde tänka efter före och agera på ett sätt som gjorde att hon aldrig tappade målet ur sikte även om hon inte alltid tog alla strider direkt”.

Och i Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson om hur hon “modigt” slog “tillbaka mot Argentina och återtog Falklandsöarna 1982” (sanningen var väl snarare att kriget mest igångsattes för att bättra på högerns katastrofalt dåliga opinionssiffror), att “hon på många vis var rätt kvinna på rätt plats vid rätt tidpunkt” (sanningen var väl snarare att hon var den nyliberala marknadsfundamentalismens mest hämningslösa instrument i kampen för att krossa fackföreningsrörelsen) och att hennes målsättning var att “vitalisera och modernisera den brittiska ekonomin” (sanningen var väl snarare att hon under sina första regeringsår fullständigt körde den brittiska ekonomin i botten).

Per T Ohlsson tycker också att det är hög tid att “diskutera hennes gärning mer avslappnat och med större intellektuell hederlighet.” Hennes gärning? Undrar vad han då tänker på? Är det månne Thatchers ohöljda förmåga att titta åt andra hållet när det gällde apartheid i Sydafrika och diktaturens Chile? Eller att hon förespråkade återinförandet av dödsstraff? Eller införandet av lagstiftning som förbjöd myndigheter att framställa homosexualitet på ett positivt sätt? Eller att superladyn under sina elva år vid makten utsåg ett enda kvinnligt statsråd? Eller hennes hatiska kamp mot facken?

1 Comment

  1. Ja, den hatiska kampen mot facken var sannerligen nödvändig efter det att de kört omkull hela den inhemska bilindustrin.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.