Regeringen och socialdemokraterna försöker smyga in oss i euron bakvägen

27 Jan, 2012 at 17:40 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Efter att socialdemokraterna svängt i europaktsfrågan och gjort upp med regeringen kunde EU-nämnden idag säga ja till fortsatta förhandlingar om ett svenskt medlemskap i europakten. Regeringen har därigenom nu fått mandat att förhandla om ett svenskt medlemskap i europakten .

Detta är på ett sätt föga förvånande. På senare tid har flera politiker – inklusive Fredrik Reinfeldt, Göran Persson och Carl B Hamilton- uttalat sig för att Sverige bör delta i den nya europakten. Ofta med argumentet att Sverige inte skulle vara bundet av paktens budgetkrav så länge vi inte är med i eurosamarbetet.

Som jag kunde visa häromdagen är detta dock inte sant, eftersom det i ett hemligstämplat avtalsutkast klart framgår att de länder som vill delta i euroländernas toppmöten också måste acceptera regelverket.

Det är endast euroländerna som kommer att ha inflytande och bestämmanderätt över ett regelverk som försvårar för Sverige att föra en ekonomisk politik där man mer slår vakt om jobben än inflationen.

Det är svårt att inte uppfatta det senaste utspelet som ett fult försök att bakvägen få med oss i ett fullständigt hopplöst eurosamarbete.

Tänk att det ska vara så förbannat svårt att acceptera folkviljan och demokratiska beslut fattade i en folkomröstning!

1 Comment

  1. Professorn har missuppfattat det här med representativ borgerlig demokrati. Den går ut på att man ska rösta vart fjärde år på någon som är välkammad och har slips, gärna utan akademisk utbildning, eftersom det inte är “folkligt”. Den folkvalde representerar därefter inte sina väljare, utan har snarare till uppgift att “utbilda” väljarna genom att ta djärva och framåtsyftande beslut, för vilka väljarna är för konservativa eller för dumma!

    I normalpolitisk lunk är detta kanske OK, problemet blir De Stora Frågorna! Då måste det till en folkomröstning, eftersom folket skriker i högan sky över toppstyrningen. Tyvärr riskerar folket i en folkomröstning att ta fel beslut, vilket innebär att folket under folkomröstningskampanjen måste utbildas [ett annat ord för propaganda betald av kapitalet]. Dessvärre låter sig folket inte alltid utbildas, eftersom det antingen satsades för lite pengar eller (vanligast) folket är dumt och bakåtsträvande. Konsensusmaffian inom (S) och (M) sitter alltså gråtande framför sina något grumliga kristallkulor, hållandes varandras händer och en och annan avbruten slagruta. Deras uppgift är nu att genomföra något de anser vara FEL!

    Då börjar korridorsnacket, troligen. Hur länge måste man vänta efter folkomröstningen innan man börjar ändra? Hur ska det gå till? Samt, framförallt, hur ska det gå till utan att någon av journalisterna fattar vad som hänt? Den sista punkten var i tidigare fall ett problem, framförallt kärnkraftsomröstningen var svår att går runt, eftersom härdsmälta var ett begrepp som de flesta journalister trodde sig ha god insikt i.

    Rörande valutan tycks nu hut gå hem, trots nuvarande kris. Hörde nyss på teven sosse-uttalandet rörande den uppgörelse du beskriver. Man tror på fullt allvar, verkar det, att ledarna i de stabila Euro-länderna tänker låta det monumentalt viktiga Sverige vara med och påverka utvecklingen, helt UTAN att det kostar något? Jag fick åtminstone det intrycket??? Detta trots att en känd bloggande professor kört vissa uttalanden om luncher i repris efter repris!!!

    Eftersom man inom (S) inte kan vara så dum PÅ RIKTIGT, är det rimligt anta att det här dras en välkänd vals, konstigt nog(?) strax efter att en viss partiledare avgått. Det värsta är att det verkar gå hem, jag hörde åtminstone ingen direkt kritisk analys av någon insatt journalist??? Tips rörande sådana mottages tacksamt, men jag tror det är kört!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.