PISA och lärarlöner – igen

25 Jan, 2012 at 23:12 | Posted in Education & School | 1 Comment

Även det här diagrammet, Helena (se kommentarfältet på föregående inlägg), talar för att Sveriges lärarlöner inte är i paritet med Finlands (även om det riktigt nog är svårt att rätt upp och ner göra den typ av jämförelser som OECD här försöker göra).    

1 Comment

  1. Jämförelser behövs, men bör nog alltid tas med en nypa salt, Lars. 🙂


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.