Tror Reinfeldt verkligen på gratisluncher?

22 Jan, 2012 at 23:53 | Posted in Economics, Politics & Society | 6 Comments

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i intervjuer de senaste dagarna påstått att Sverige skulle kunna vara med och påverka den nya stabilitetspakten utan att vi skulle vara bundna av paktens regelverk.

Men den som läser det senaste utkastet kan i §12, pkt 6, själv läsa följande:

In order to discuss specific issues concerning the implementation of this Treaty, the President of the Euro Summit will invite, when appropriate and at least once a year, the Heads of State or Government of Contracting Parties whose currency is not the euro who have ratified this Treaty and have declared their intention to be bound by some of its provisions in accordance with Article 14(5) to a meeting of the Euro Summit.

Här står – svart på vitt – att Sverige inte får något fritt tillträde till diskussioner om stabilitetspaktens implementering utan att ha uttalat sin intention att låta sig bindas av delar av stabilitetspaktavtalet. Detta är självklart ytterligare ett skäl för Sverige att fortsätta säga nej tack till euron i alla dess former.

Vår statsminister borde kanske betänka det vi ekonomiprofessorer brukar lära ut redan till våra förstaterminsstudenter: There’s no such thing as a free lunch!

6 Comments

  1. Klart det finns gratisluncher! Det är när andra får betala. Sedan är la Euro-ländernas företrädare förhoppningsvis varken så korkade eller svaga att de går med på att bjuda Sverige på lunch.

  2. Oj, har du samma inställning till effekterna av expansiv finanspolitik? Jag trodde nämligen att du var av uppfattningen att det kunder generera en gratis lunch. Eller två.

    • När det gäller expansiv finanspolitik i en situation nära “the zero lower bound” handlar det snarare om att en aktör (staten) bjuder på lunch och därigenom skapar arbete och undviker deflation och möjliggör för andra (privata) aktörer att senare kunna bjuda på lunch och därigenom också möjliggöra för staten att få betalt i efterhand. Ingen gratislunch här heller, men däremot en fråga om timing!

  3. Så då köper du inte Haavelmos “balanced budget multiplier”?

    • Ärligt talat förstår jag inte vad BBM har med detta att göra. Jag har inte med ett ord nämnt BBM. Det enda som rimligen kan antas följa av mitt resonemang är att multiplikatorn är större än noll (vilket alla som inte oreflekterat köpt ricardianska ekvivalensresonemang brukar köpa utan problem).

  4. Jag anser att det följer att multiplikatorn är mindre än ett. Allt annat innebär en fri lunch. BBM var ett enkelt sätt att illustrera detta. Men du verkar inte vilja svara på min direkt fråga: Anser du att BBM är större än noll, och innebär inte det en fri lunch?


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.