Studentexamen? Javisst!

18 Jan, 2012 at 14:01 | Posted in Education & School | 1 Comment

Helena von Schantz skriver idag i Sydsvenskan om varför ett införande av en studentexamen vore bra:

Behovet av att få kunskapsmålen i fokus är den viktigaste orsaken till att vi behöver en studentexamen. I dagens skola går omsorg, dokumentation, arbetssätt och betyg före kunskap. Ska skolan ha kunskap i centrum måste det vara kunskapsresultaten som kontrolleras, inte som idag allt det övriga.

Vi har också skolkonkurrens, men inte heller det har lett till att kunskapen kommit i centrum. Skolorna konkurrerar med betyg, marknadsföring och skollunch när de borde konkurrera med skickliga lärare och goda kunskapsresultat.

Ytterligare en invändning är att reformen söker bakåt i tiden efter lösningar. Men den studentexamen som avskaffades 1968 rättades av undervisande lärare. Att införa en centralrättad examen är alltså inte … att titta tillbaka på ett föråldrat system. Det är tvärtom att titta framåt och att söka inspiration från resten av världen.

En studentexamen räddar inte skolan. Men den ger eleverna rättssäkerhet och likvärdighet, den ger Skolinspektionen underlag för att identifiera skolor som inte håller måttet, den ger oss forskningsunderlag och resultatkontroll av lärarna. Något som förhoppningsvis kan återge lärarna den professionella frihet som är en förutsättning för god undervisning och för yrkets attraktionskraft.

1 Comment

  1. Tack för länkning och flaggning, Lars. 🙂 Jag vill också varmt anbefalla artikeln http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1602213/Studentexamen-utvecklar-eleverna.html i samma tidning. Det är en IB lärare som berättar om vad examen betyder för honom och för hans elever.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.