Ginikoefficienten och inkomstojämlikhet

17 Jan, 2012 at 09:06 | Posted in Economics, Politics & Society | 3 Comments

Ginikoefficienten är ett mått på ojämlikhet för till exempel inkomstfördelningen. Ju högre värde, ju större ojämlikhet. För Sverige ser den ut så här för perioden 1980-2009:

                    Källa: SCB

Det senaste året har diskussionerna gått heta världen över om de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor som uppstått i kölvattnet på de senaste trettio årens avregleringar, privatiseringar och nymodernt tygellös girighet. Inte minst Occupy Wall Street-rörelsen har satt fingret på denna marknadsfundamentalismens ömma punkt.

Även vi i forskarvärlden har kommit att ägna mer uppmärksamhet åt fenomenet. I SNS Välfärdsrapport 2011Inkomstfördelningen i Sverige – slås det fast att inkomstskillnaderna i Sverige ökat från år 1980 till idag. Ett i mina ögon lite irriterande – och apologetiskt –  drag i rapporten är dock att den gång på gång gör stort väsen av att utvecklingen i Sverige inte är lika illa som i den anglosaxiska världen, enkannerligen i USA. Detta är dock föga trösterikt när vi som i diagrammet ovan entydigt kan se hur inkomstutvecklingen i Sverige under tre decennier fört oss bort från vad som en gång var en hyllad “svensk modell”.

[Tillägg: För mer om ojämlikhet och Ginin, se diskussionen på ekonomistas idag.]

3 Comments

 1. Keep it up!

 2. Det är alltid trevligt att det finns andra nationalekonomer som ger en mer nyanserad bild av läget:

  http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2012/3/2/aumlr-det-laumlttare-att-bli-rik-paring-arbete-idag-aumln-19.html

  • Jo men visst. Och speciellt gillar jag följande passus i Andreas artikel:
   “Den ökade inkomstspridningen i Sverige beror inte i särskilt stor utsträckning på att det blivit lättare att bli rik på hårt arbete. Den beror på att skillnaden mellan de som jobbar och de som inte gör det har ökat, på att toppinkomsterna drar ifrån övriga och på ojämnt fördelade kapitalinkomster.”
   Så alla verkar vi vara överens om att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna blivit allt för stora. Det glädjer mig!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.