Daron Acemoglu on Inequality

14 Dec, 2011 at 23:29 | Posted in Economics | 4 Comments

In an interview in The Browser, MIT economics professor Daron Acemoglu says:

The trend towards inequality over the last 50 years has been very similar in the Anglo-Saxon economies, though it’s important to say that it’s not just an Anglo-Saxon phenomenon. There are similar trends in many economies, though there are a few that haven’t experienced it to any notable extent.

Such as?

Finland and Sweden … The share of the national income that the top one percentile captures is significantly lower.

But plotting data from The World  Top Incomes Database rather suggests something different, I would say:

 

The average annual percentage growth rate 1981-2007 was 4% in Finland and 2.1% in Sweden (in UK  and in the US: 2.9%). Now, isn’t that an indication of Finland and Sweden also experiencing growing inequality to a “notable extent”?

4 Comments

 1. Vänta här nu. Acemoglu påpekar en trend över de senaste 50 åren. Enligt dina egna grafer verkar “inequality” sjunkit i både Sverige och Finland mellan 1960-2010. Men det är klart, om man väljer ett alternative basår på det sätt som bäst styrker ens tes så kanske man kan få de resultat man vill ha. Men det är också förstås ohederligt.

  (Dessutom påstår Acemoglu att “andelen” är låg i Sverige och Finland relativt de anglosaxiska länderna. Han säger ingenting om tillväxttakten)

  • Här handlar det inte om något slags ohederligheter alls. Det är ett faktum bara att ojämlikheten i inkomster och förmögenhet har ökat kraftigt i Sverige under de senaste 30 åren. Att top1%-andelen är lägre i Sverige än i exempelvis UK och USA är en klen tröst när den under tre decennier ökar.

 2. Det ser också ut att vara ett faktum att dessa har minskat under de senaste 50 åren. Vilket var precis det som Acemoglu sa.

  Så är det en klen tröst att varken Finland eller Sverige är mer jämlika idag än på 60-talet?

  Jag håller med om att utvecklingen ser oroande ut i väldigt många länder. Men det finns ingen anledning att glömma den ökning i jämlikhet som skedde mellan 1960-80 genom att justera basåren som man finner lämpligt.

 3. Men snälla Pontus, det är väl precis detta som är problemet. Om vi under mer än ett halvsekel lyckades vända på inkomstojämlikheten, så är det väl naturligt att uppröras över att vi under de senaste tre decennierna låtit pendeln slå tillbaka och att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna åter tillåts öka!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.