En tidsinställd bomb

29 Nov, 2011 at 16:54 | Posted in Economics | Comments Off on En tidsinställd bomb

Der Spiegel ger oss den här bilden (och glöm inte att man kan klicka på bilden för att göra den större) av storleken på statslån som förfaller till betalning i några euroländer:

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.