Vinst hör inte hemma i skattefinansierad skola och vård

28 Nov, 2011 at 15:01 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

Lena Sommestad skriver åter klokt om vinstdrivande bolag i skattefinansierad offentlig verksamhet:

Idag står vi där vi står, med en borgerlig regering som under fem års tid har släppt vinstintressena fullständigt fria i offentlig sektor. Vem anser idag att vinstmaximering i offentlig sektor inte kan skapa problem? Borgerlighetens valseger blev jackpot för välfärdens entreprenörer.

Mest märkligt är dock att Socialdemokraterna i opposition inte skärpte analysen av välfärdsföretagen. Istället blev det tvärtom. I valrörelsen 2010 drev Socialdemokraterna inte någon tydlig linje för non profit i välfärdssektorn. Istället hade partiet faktiskt anammat samma paroll, som Friskolornas riksförbund använde år 2006 i kritiken mot Ibrahim Baylan: Fokusera på skolans kvalitet istället för vinst. En strålande framgång för välfärdens vinstdrivande entreprenörer, deras PR-firmor och fristående, (s)-märkta lobbyister.

Borde inte Lena Sommestad vara ett namn att ha i åtanke när Håkan Juholt svajat färdigt?

Tillägg: Att forskare sedan länge varnat för problemen med vinstdriven skattefinansierad skola och vård kan du försäkra dig om t ex här och här.

2 Comments

  1. Just det!

  2. Absolut!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.