Statsobligationsräntan redux

28 Nov, 2011 at 00:18 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments


            Hmm … vilket land var det nu som är med i eurosamarbetet?

2 Comments

  1. Troligen är detta ett fiktivt samband. Antagligen har Finland för höga ungdomslöner, för dyrt skolsystem eller för hög andel statlig äldreomsorg eller [X]. Definitionsmässigt är Euro bra och nationella valutor dåligt. För övrigt heter det inte nationella valutor, det heter “skvalpvalutor”, det minns jag tydligt från folkomröstningen.

    [X] = valfri privatiseringsfrämjande floskel

    • Tänkte inte på det …


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.