Vetenskaplig granskning av skolvärlden ett måste

12 Nov, 2011 at 11:01 | Posted in Education & School | 2 Comments

 Jonas Vlachos fortsätter på ekonomistas ofötrutet sin granskning av skolors självgratulerande mediabild och frånvaron av kritisk journalistik. I sin senaste artikel skriver han:

Varför verkar ingen ha noterat att Essungas framgångar till en betydande del kan förklaras av generösare betygssättning? Hur kommer det sig att forskare i pedagogik, skolvårdande myndigheter och en samlad journalistkår okritiskt verkar ha accepterat Essunga kommuns beskrivning av resultatutvecklingen?

Min misstanke är att det till stor del kan förklaras av att den ”synvända” Nossebro skola använt sig av ligger nära vad många redan på förhand tror fungerar. Man har helt enkelt fått sina fördomar bekräftade och när projektet väl fått uppmärksamhet och uppskattning så finns det mycket prestige att förlora genom att kritskt granska vad man håller på med.

Ytterligare en lärdom är att betygsinflation och resultatmanipulation har fler förklaringar än konkurrensutsättning och fritt skolval: Nossebro skola är kommunal och saknar dessutom lokal konkurrens. Drivande verkar istället varit skolans önskan att uppnå de mål som utbildningsförvaltningen beslutat om.

Det finns ingen anledning att kritisera Nossebro skola och Essunga kommun för att ha de försökt vända en dålig utveckling; likgiltighet inför dåliga resultat vore betydligt värre. Dessutom verkar synvändan haft vissa positiva effekter, om än inte så dramatiska som betygsutvecklingen antyder. Däremot finns det anledning att ifrågasätta den lätthet med vilken olika metoder och modeller för skolutveckling kan sprida sig i landet. Behovet av en mer kritisk och vetenskapligt baserad granskning av skolan är utan tvekan stor.

2 Comments

 1. Tack för länkarna Bertil!

 2. Modellskolan i Gränna ska vara ett föredöme för skolforskning. Jag har i två inlägg och en artikel i newsmill granskat den forskninge och funnit den
  mycket tveksam:

  http://skollyftet.se/2011/10/21/nar-larare-forskar-i-skola/
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/09/skolforskningen-r-inte-riktig-forskning
  På denna kritik har professor Kroksmark svarat:

  http://tomaskroksmark.se/2011/lararforskning-%E2%80%93-vetenskap-eller-humbug/


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.