ECB låter räntan ligga fast – huvudlöst!

7 Oct, 2011 at 20:21 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on ECB låter räntan ligga fast – huvudlöst!

ECB, den europeiska centralbanken, beslutade vid torsdagens direktionsmöte att lämna styrräntan oförändrad vid 1,5 procent. Detta är självklart ur alla synpunkter sett fullständigt huvudlöst. Den s k “core inflation” i eurozonen faller och ligger idag på mindre än 1,2 procent. Så inflationsspöket borde inte gå att skrämma med.

Trots det höjer ECB först räntan två gånger – i ett läge när alla inser att det behövs en expansiv politik för att få fart på ekonomin hjul – och sedan låter man den ligga kvar på denna allt för höga nivå.

Varför är detta huvudlöst. Jo, för att få fart på ekonomin i länder som Grekland, Spanien, Italien behövs tillväxt för att kunna hantera skuldsituationen. Och tillväxt kräver låga räntor så att investeringar och företagande kommer igång.

På Wall Street, i Tampa, Philadelphia, Washington, St.Louis, Chicago, Seattle och Los Angeles ser vi nu på TV dagligen hur människor protesterar mot finansvärldens galenskaper. Det finns uppenbarligen lika stora galenskapare på den här sidan Atlanten. Flera av dem styr ECB. Jag tror inte det kommer att dröja länge förrän vi får se protester och demonstrationer även utanför ECB:s huvudkontor i Frankfurt. Enough is enough!

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.