Som väntat sura reaktioner från ekonometablissemanget på Fokus artikeln om de fallna profeterna

19 Sep, 2011 at 11:36 | Posted in Economics | Comments Off on Som väntat sura reaktioner från ekonometablissemanget på Fokus artikeln om de fallna profeterna

Föga förvånande tilltalade inte veckans Fokus artikel om nationalekonomerna – De fallna profeterna – ekonomietablissemanget. På ekonomistas kan man läsa hur journalisten som skrev artikeln nu sablas ner som “direkt tendentiös och uppenbarligen skriven av en person med dåliga kunskaper i ämnet”. Nåde den som vågar kritisera det nationalekonomiska prästerskapet …

Yours truly rycker självklart ut och försöker skapa lite jämvikt i diskussionen. Men som vanligt blir det väl en “one man show”. Vilket i sig säger rätt mycket om tillståndet i nationalekonomi i det här landet!

The Economist också kritisk till åtstramningspolitiken

19 Sep, 2011 at 11:02 | Posted in Economics | Comments Off on The Economist också kritisk till åtstramningspolitiken

I veckans nummer av The Economist diskuteras hur man ska kunna rädda euron. Bland annat skriver man:

The failure of austerity and pretence

A rescue must do four things fast. First, it must make clear which of Europe’s governments are deemed illiquid and which are insolvent, giving unlimited backing to the solvent governments but restructuring the debt of those that can never repay it. Second, it has to shore up Europe’s banks to ensure they can withstand a sovereign default. Third, it needs to shift the euro zone’s macroeconomic policy from its obsession with budget-cutting towards an agenda for growth. And finally, it must start the process of designing a new system to stop such a mess ever being created again.

The fourth part will take a long time to complete: it will involve new treaties and approval by parliaments and voters …

So far the euro zone’s response has relied too much on two things: austerity and pretence. Sharply cutting budget deficits has been the priority—hence the tax rises and spending cuts. But this collectively huge fiscal contraction is self-defeating. By driving enfeebled economies into recession it only increases worries about both government debts and European banks. And mere budget-cutting does not deal with the real cause of the mess, which is a loss of credibility … 

Instead of austerity and pretence, a credible rescue should start with growth and, where it is unavoidable, a serious restructuring of debt … All the troubled economies, solvent or insolvent, need a renewed programme of structural reform and liberalisation. Freeing up services and professions, privatising companies, cutting bureaucracy and delaying retirement will create conditions for renewed growth—and that is the best way to reduce debts.

Det är glädjande att allt fler börjar inse att åtstramningspolitik är en återvändsgränd. Synd bara att man hamnar ur askan i elden när man som The Economist tror att ökade privatiseringar är lösningen. Som inte minst den senaste veckans debatt här hemma om SNS-rapporten om privatiseringspolitikens oförmåga att leverera lärt oss, bör man nog vara skeptisk mot den typen av fullständigt osubstantierade antaganden och förhoppningar. Om något borde vi tvärtom värna om de landvinningar vi gjort i de moderna välfärdsstaterna. Ännu mer av privatiseringar är inte lösningen. Däremot en rejäl finanspolitisk satsning på  jobb och efterfrågan.

Åtstramningspolitiken ger inte önskade effekter

18 Sep, 2011 at 18:48 | Posted in Economics | 2 Comments

Ett av de ofta återkommande argumenten för att föra den åtstramningspolitik som nu är på modet och förespråkas av “ansvarstagande” statsministrar är att detta är enda sättet att återskapa förtroende.

Trist i så fall. För titta på den långa räntedifferensen mellan exempelvis Irland – som i flera år nu dragit åt svångremmen – och Tyskland:

            Källa: Reuters

Räntegapet – som är en av de bättre indikatorerna för hur det står till med förtroendet för en ekonomi gentemot omvärlden – är fortfarande, i de här sammanhangen, astronomiskt stort.

Så vad gör man? Erkänner att man har fel så klart! Men,ack nej. I stället tittar de “ansvarstagande” åt andra hållet och låtsas att det regnar. In med ett par hål till i livremmen så kommer nog förtroendet.

Vill man inte bara tro och hoppas, finns så klart mer vetenskapligt hållbara alternativ. Det presenterades för sjuttiofem år sedan i en bok med titeln General Theory – författad av John Maynard Keynes. I korthet är receptet – då som nu – i grunden väldigt enkelt: se till att det finns effektiv efterfrågan som håller igång ekonomins hjul.

Keynes vs Hayek on the crisis

18 Sep, 2011 at 11:37 | Posted in Economics | Comments Off on Keynes vs Hayek on the crisis

For Hayek in the early 1930’s, and for Hayek’s followers today, the “crisis” results from over-investment relative to the supply of savings, made possible by excessive credit expansion …

Keynes (and Keynesians today) would think of the crisis as resulting from the opposite cause: under-investment relative to the supply of saving – that is, too little consumption or aggregate demand to maintain a full-employment level of investment – which is bound to lead to a collapse of profit expectations …

Whereas for Hayek recovery requires the liquidation of excessive investments and an increase in consumer saving, for Keynes it consists in reducing the propensity to save and increasing consumption in order to sustain companies’ profit expectations. Hayek demands more austerity, Keynes more spending …

As Keynes pointed out, if everyone – households, firms, and governments – all started trying to increase their saving simultaneously, there would be no way to stop the economy from running down until people became too poor to save …

Except to Hayekian fanatics, it seems obvious that the coordinated global stimulus of 2009 stopped the slide into another Great Depression. To be sure, the cost to many governments of rescuing their banks and keeping their economies afloat in the face of business collapse damaged or destroyed their creditworthiness. But it is increasingly recognized that public-sector austerity at a time of weak private-sector spending guarantees years of stagnation, if not further collapse …

To prevent further crises of equal severity in the future, Keynesians would argue for strengthening the tools of macroeconomic management. Hayekians have nothing sensible to contribute …

So, for all his distinction as a philosopher of freedom, Hayek deserved to lose his battle with Keynes in the 1930’s. He deserves to lose today’s rematch as well.

Robert Skidelsky: The Keynes-Hayek Rematch

Look at the facts, stupid!

17 Sep, 2011 at 13:23 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

Nu börjar jag bli rejält trött på att höra statsminstrar och finansministrar rapa upp mantrat om att eurokrisen beror på att PIIGS-länderna – när krisen bröt in åren 2007-2008 – levt över sina tillgångar och inte upprätthållit stabilitetspaktens budget- och skuldrestriktioner.

Fakta sparkar, som Gunnar Myrdal brukade säga . Så låt oss titta på fakta för exempelvis Irland och Spanien:

Att budgetunderskotten sedan – för i stort sett alla europeriferiländerna – rusat i höjden beror främst på den huvudlösa åtstramningsolitiken som EU och IMF mer eller mindre tvingat igenom de senaste två åren. Men det är ju – som det brukar heta – en helt annan historia.

Kommun behandlar kritiska lärare med diktaturfasoner

16 Sep, 2011 at 18:48 | Posted in Education & School | 4 Comments

Skoldebattören och gymnasieläraren Helena von Schantz skrev på sin blogg för en vecka sedan ett inlägg där hon förundrade sig över kommunens val av föreläsare på en skolkonferens. Det skulle hon tydligen inte ha gjort. Veckan efter artikeln var publicerad kallades hon till personalkontoret för ett samtal om hennes blogg. Helena skriver

Så satt vi där i ett rum på rådhuset: jag, min rektor, LR:s kommunombud, projektledaren för Skola 2011 och en förhandlingssekreterare från kommunkontoret. Genast inledningsvis fick jag veta att det här bara var ett samtal. Inget som skulle protokollföras och diarieföras, bara ett samtal där vi skulle reda ut hur jag tänker, hur de tänker. Avsikten var säkert att lugna mig, men effekten på mig blev den motsatta. Vad kunde ett sådant samtal ha för syfte annat än att tysta?

Att behöva läsa om sådana här diktaturfasoner i Sverige år 2011 är minst sagt upprörande. Inkvisitionskallelser trodde jag hörde historien till. Att behandla människor i en rättsstat på detta sätt är otillständigt.

Till nästa års skolkonferens borde temat varas givet – Yttrandefrihet och Rättsstat.

De fallna profeterna – bra artikel om nationalekonomi i FOKUS

16 Sep, 2011 at 14:59 | Posted in Economics | Comments Off on De fallna profeterna – bra artikel om nationalekonomi i FOKUS

Nyhetsmagasinet Fokus har i veckans nummer en mycket intressant, lång och välskriven artikel – De fallna profeterna – om nationalekonomerna och krisen. Inte minst slutklämmen tål att begrundas:

För nationalekonomerna öppnar sig den lätta vägen ut ur deras egen legitimitetskris. När verkligheten återigen passar in i modellerna kan man låtsas som om finanskrisen aldrig hade visat hur fel de kunde ha – även om det kommer till priset av att nödvändig teoretisk utveckling uteblir.

Speciellt när skuldkrisen samtidigt ger dem möjligheten att peka på konsekvenserna av den keynesianska stabiliseringspolitiken i praktiken: det är lätt att stimulera, men svårare att strama åt. Så även om keynesianismen skulle fungera i teorin skulle krisländerna inte ha råd att genomföra den.

Då återstår bara den nationalekonomi som formades i Chicago på 1970-talet. Samma teoribygge som nyss föll som ett korthus.

Det finns inte många veckotidskrifter i det här landet  som är värda att läsa. Fokus är ett undantag. Läs den!

 

Nobelpriset i ekonomi – ett vapen i akademisk maktkamp

16 Sep, 2011 at 11:53 | Posted in Economics | Comments Off on Nobelpriset i ekonomi – ett vapen i akademisk maktkamp

Statsobligationsräntan säger mer än tusen ord

15 Sep, 2011 at 15:05 | Posted in Economics | 5 Comments

                Källa: Reuters

 

Om oron på obligationsmarknaden stiger till följd av att förtroendet för ett lands framtida ekonomi sviktar, faller priset på obligationer eftersom investerare ser till att sälja av sina innehav. Detta innebär att räntan stiger. På så vis ger de långa statsobligationsräntorna en klar fingervisning om tillståndet och förtroendet för en ekonomi.

Regeringspropositionen om valfrihetssystemet utan vetenskaplig grund

15 Sep, 2011 at 13:54 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Regeringspropositionen om valfrihetssystemet utan vetenskaplig grund

I regeringens proposition 2008/09:29 – Lag om valfrihetssystem – beskriver regeringen i kapitel 4 bakgrunden till varför man vill införa den nya lagen:

Att inbjuda externa utförare att konkurrera med egenregiverksamhet i kommuner och landsting leder, enligt regeringen, till en ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten.

I förra veckan kom SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? (red Laura Hartman) i vilken forskarna kunde konkludera att kunskapsläget generellt sett är så begränsat att det är svårt att dra några mer substantiella slutsatser om privatiseringarna verkligen givit upphov till några vinster för samhällsekonomin i sin helhet. Entydiga effekter i termer av effektivitetsvinster och kvalitetsförbättring lyser med sin frånvaro. Men på vissa områden – t ex friskolorna – är intrycket så entydigt att de förhoppningar och förväntningar privatiseringsförespråkarna hade från början kan sägas  ”ha kommit på skam”.

Forskning visar nu att privatiseringarna alltså inte alls har levererat tillnärmelsevis det som utlovades när de drog i gång i början på 1990-talet –  eller vad regeringen trodde sig veta år 2008. Får vi snart se en ny propositon och denna gång grundad på vetenskapliga fakta och inte bara löst tyckande och ideologiskt färgade hopp? Och här vill man ju gärna se svar inte bara från alliansen utan också – nota bene – från socialdemokratin. Är det dags även där att på allvar börja ifrågasätta en politik som man i tjugo års tid inte gjort något för att i grunden ändra på?

Är EU på väg att bryta samman?

14 Sep, 2011 at 17:39 | Posted in Economics | 2 Comments

Ja, om man inte snabbt lyckas lösa de akuta problem som eurozonen brottas med är det stor risk för att även EU:s framtid äventyras. Det hävdar  Barry Eichengreen i en artikel på Project Syndicate.

Friskolor och kvalitet

14 Sep, 2011 at 13:37 | Posted in Education & School | Comments Off on Friskolor och kvalitet

Brittiska The Guardian hade i helgen en stort uppslagen artikel om den svenska friskolereformen. Mot bakgrund av den senaste veckans upphetsade privatiseringsdebatt i svenska medier är det inte minst intressant att läsa följande passus:

Per Ledin, Kunskapsskolan’s managing director for Sweden, argues that it is unfair to judge his company’s 32 schools by Kunskapsgymnasiet.

 “We have a surplus of capacity in Malmö, so we get people coming into our school who can’t get into other schools,” he said, adding that on average his students get 11 points higher than would be predicted by their socio-economic background.

But when I visited the Malmö school, it was hard to see how. It was so noisy that I thought it must be break time. “Students here, they don’t have to do every task if they can show that they know it,” a teacher said. “English for example, they can learn from the TV and other places.”

Much of the learning at the 32 schools in Sweden run by the company is done alone by students, using an online system, with one-on-one guidance from teachers once a week, interspersed with lectures in classes of up to 60 students.

If students prefer to play cards and chat all day, it’s up to them.

In his study, Vlachos argued that such systems were brought in as much to save costs as to improve education.

Kunskapsgymnasiet’s IT-based teaching system allows it to cut the number of teachers it employs in Malmö to 5.1 teachers per 100 students, compared to an average of 8.2 teachers per 100 students at municipal schools. “Many municipal schools are horrendously bad,” Vlachos said. “But the difference between the free schools and the municipal schools is that the free schools actually have a profit incentive to reduce quality.”

Det verkar onekligen som om engelska journalister har bättre koll på svenska friskolor än Hans Bergström, Kristina Axén Olin och en drös av våra ledarskribenter tycks ha …

SNS-forskarna svarar sina belackare

14 Sep, 2011 at 07:51 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on SNS-forskarna svarar sina belackare

Forskarna bakom den uppmärksammade SNS-rapporten om privatiseringarnas uteblivna effektivitets- och kvalitetsförbättringar har nu besvarat den hätska och osakliga kritiken. Man skriver bland annat:

Oberoende av hur balansen mellan offentliga och privata utförare ser ut, så krävs adekvata kontrollsystem och sådana är inte gratis. Dels finns naturligtvis direkta kostnader för kontroll och övervakning, men än viktigare är de indirekta kostnader som uppstår när verksamheter anpassas till generella regelverk. För att dessa kostnader ska hållas så låga som möjligt är det viktigt att regelverken baseras på den kunskap och de erfarenheter som såväl offentliga och privata aktörer besitter. Vår förhoppning är att alla producenter av välfärdstjänster är intresserade av att ta del av de forskningsresultat vi förmedlar. Förhoppningsvis kan de också bidra till en konstruktiv diskussion om hur regelverken bör utformas i framtiden.

Som yours truly hade anledning konstatera förra veckan här på docendo discimus så är välfärdssektorn en specifik, komplex, mångdimensionell sektor där det genomgående är svårt att etablera marknadsmekanismer, mäta och kontrollera kvalitet m m, och att det av dessa skäl – belysta och analyserade av Kenneth Arrow redan för femtio år sedan – finns stark anledning att kanske ifrågasätta hela privatiseringsstrategin som sådan.  Vad SNS-rapporten gör är att korrekt visa på de svårigheter och brister som föreligger med privatiseringarna och föreslå översyn av regleringsmekanismer, kontroll och inspektion. Det är i och för sig bra, men – och det är här jag är kritisk – allt detta kostar pengar. Mycket pengar. Och ska det då löna sig att privatisera på ett adekvat sätt måste även dessa ”övervakningskostnader” räknas in. Frågan måste då kunna ställas om det kanske varit bättre att inte konkurrensutsätta och privatisera denna sektor alls.

Svag välfärdssektor har aktivt bidragit till eurokrisen

13 Sep, 2011 at 08:30 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Svag välfärdssektor har aktivt bidragit till eurokrisen

Vicente Navarro vid Johns Hopkins University visar i en artikel att svaga välfärdssektorer och högerdiktaturer i flera av europeriferiländernas historia starkt bidragit till eurokrisen.

Intressant läsning – inte minst för de som tycks tro att eurokrisen är ett resultat av slöa, slappa, lata, loja och likgiltiga greker, spanjorer och italienare!

Varför egen valuta kan vara guld värt

11 Sep, 2011 at 19:13 | Posted in Economics | Comments Off on Varför egen valuta kan vara guld värt

Paul de Grauwe ger i den här intressanta artikeln några starka argument för varför en egen nationell valuta kan göra det lättare att klara sig ur den typ av skuldkriser euroländerna nu befinner sig i.

« Previous PageNext Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.