SNS Vd avgår

26 Sep, 2011 at 11:12 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

TT meddelade nu på förmiddagen att SNS Vd Anders Vredin avgår efter turerna i SNS-skandalen:

Anders Vredin, vd för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), avgår efter kritiken mot att han försökt tysta forskningschefen Laura Hartman.

“SNS styrelse och Anders Vredin har gemensamt kommit överens om att han lämnar verksamheten, men kvarstår som vd till dess att en ersättare har kommit på plats. Rekryteringsprocessen inleds omedelbart”, skriver SNS i ett pressmeddelande.

Styrelsen konstaterar att det var fel att Hartman blev hindrad från att delta i den diskussion som följde efter publiceringen av en rapport om privatiseringen av välfärden.

“Styrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen. SNS ska obetingat respektera och främja forskningens frihet och forskarnas oinskränkta rätt att uttrycka sig”, heter det i pressmeddelandet.

1 Comment

  1. “blev hindrad”…


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.