Har Sydsvenska Dagbladet tagit semester?

26 Sep, 2011 at 10:59 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Har Sydsvenska Dagbladet tagit semester?

Nu när den svenska forskningens egen Watergate-skandal rullas upp i de stora medierna – med mängder av artiklar och uppföljningar i tidningar, tv, radio, nyhetssajter och bloggar – verkar en av landets största morgontidningar ha tagit semester. Sydsvenska Dagbladet har inte haft en enda artikel där man vare sig redogör för  eller kommenterar SNS-skandalen kring rapporten om välfärdssektorns privatisering.

Undrar just om tystnaden har med SNS anknytning till näringslivet och starka ekonomiska intressen att göra? Eller bara dålig journalistisk?

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.