Inte första gången SNS ifrågasätts av forskarsamhället

25 Sep, 2011 at 23:35 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Inte första gången SNS ifrågasätts av forskarsamhället

Minnet är ibland kort. Som tur är finns det folk som hjälper oss minnas.

Den här artikeln av Tomas Lappalainen visar att den pågående SNS-skandalen långt ifrån är första gången organisationen ifrågasätts av seriösa forskare. Inte minst intressant är följande passus:

Det är en klargörande bok. Också för att den gett upphov till en tragikomisk vetenskaplig skandal. Det inflytelserika SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle), inom vars författningsprojekt boken skrevs, försökte nämligen klåfingrigt tvinga författaren att ändra argument och slutsatser, helt i strid med svensk forskningstradition som sätter forskarens frihet högt.

SNS försökte tvinga fram en större samsyn mellan boken och Lindbeckkommissionens slutsatser. Författaren ville emellertid inte kohandla med sin forskarheder och därför kommer boken ut på ett annat förlag. Det är skandalen, som bland annat lett till att Bo Rothstein lämnat SNS förtroenderåd. Den statsvetenskapliga eliten i Sverige anser att Naurins bok är viktig och intressant. Även SNS egen Olof Petersson, som förespråkade publicering.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.