Glöm inflationen – nu är det deflationsrisken som är problemet

25 Sep, 2011 at 11:04 | Posted in Economics | Comments Off on Glöm inflationen – nu är det deflationsrisken som är problemet

Ett argument – dåligt – som ibland hörs även i dessa kristider är att regeringen måste föra en försiktig och “ansvarsfull” politik för att inte inflationen ska öka. Men tittar man på t ex inflationstakten rensad från räntebetalningar – den s k underliggandde inflationen – inser man snabbt  att det argumentet är rent trams. För perioden 2005:01 – 2011:08 ser det för Sveriges del ut så här:

                 Källa: SCB och egna beräkningar

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.