Den svenska forskningens eget Watergate – SNS pressades av näringslivet att sätta munkavle på sin forskningschef

24 Sep, 2011 at 10:19 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Den svenska forskningens eget Watergate – SNS pressades av näringslivet att sätta munkavle på sin forskningschef

Sju ledamöter i SNS högsta beslutande organ kritiserar idag i DN näringslivet för att ha pressat SNS ledning att sätta munkavle på sin forskningschef:

Men mest häpnadsväckande är att SNS som organisation inte stått upp till forskarnas försvar och framför allt att man inte låtit en enskild forskare fritt försvara sig. Denna rapport är ju, precis som all annan forskning, öppen för saklig kritik och diskussion. För detta finns det vedertagna former och det enda SNS behövt göra hade varit att säga till de missnöjda att dessa former skall följas.

I stället föll SNS ledning undan för påtryckningar från näringslivet. Att utgången skulle bli Hartmans avgång måste ha varit uppenbart redan från början. Man har alltså med öppna ögon vikt sig för intressegrupper i stället för att stå upp för den akademiska friheten. Också SNS forskningsledare sedan 1997, professor Olof Petersson, har avgått i protest. Reaktionerna har varit starka i forskarsamhället. Besvikelsen har varit stor från dem som sett SNS som en positiv samhällskraft.

Ansvar måste utkrävas för beslutet att sätta munkavle på Laura Hartman. Vd Anders Vredin har visserligen bett om ursäkt för sitt agerande, men frågan är om det räcker – en vetenskapligt arbetande organisation kan inte ha en chef som, när han tycker att det behövs, kan förbjuda medarbetarna att yttra sig. Har Vredin fattat beslutet i samförstånd med styrelsen eller, ännu värre, på dess uppmaning, så måste också styrelsen ta sitt ansvar. Enligt SNS stadgar utser dess förtroenderåd styrelse. Om inte styrelsen av egen kraft kan komma på ett klokt sätt att agera kan vi som medlemmar av förtroenderådet ta upp saken där. I sista hand måste vi givetvis överväga att lämna våra uppdrag, om inte SNS kan uppvisa en trovärdig strategi för hanteringen av förtroendekrisen. Vi kan inte med våra namn bekräfta ett förtroende för en organisation som anser det vara i sin ordning att belägga forskare med munkavle.

För mer om debatten kring SNS och näringslivets agerande i denna frågan, se t ex mina tidigare inlägg här på bloggen, mitt inlägg på newsmill (http://www.newsmill.se/node/39675#comment-301401) och inlägg av ledamöter i förtroenderådet på ekonomistas (http://ekonomistas.se/2011/09/24/fortroenderadets-fortroende/).

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.