SNS ber nu om ursäkt

23 Sep, 2011 at 13:25 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Vd:n för SNS – Anders Vredin – ber nu om ursäkt för sitt agerande i SNS-skandalen. På SNS hemsida skriver han:

Den senaste tidens händelser som resulterade i Laura Hartmans och Olof Peterssons avhopp från SNS har varit påfrestande och olycklig för de inblandade, SNS och mig – vilket jag djupt beklagar.
 
I syfte att bidra till en bred debatt utan låsningar om de viktiga sakfrågor och analyser som rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” innehåller, ville jag inte låta Laura Hartman aktivt delta i den efterföljande debatten om den. Så här i efterhand inser jag att mitt resonemang var fel, men beslutet grundade sig på min egen slutsats att det fanns brister i SNS presentation av rapporten. Brister som jag borde ha uppmärksammat långt tidigare. Ansvaret är således mitt.
 
Med facit i hand inser jag naturligtvis att jag har hanterat frågan bristfälligt, vilket jag ångrar djupt. Det vill jag be om ursäkt för. Både till de inblandade men också till SNS som organisation.
 
SNS-forskare ska ha full akademisk frihet och trovärdigheten för detta ska inte ifrågasättas. Det är en grundläggande förutsättning för alla forskares trovärdighet.
 
Jag har med andra ord stora anledningar att rannsaka mig själv och i den mån förtroendet för SNS skadats av mina handlingar kan jag försäkra att jag kommer att göra allt som krävs för att organisationens anseende och trovärdighet återupprättas.
 
Den mest omedelbara åtgärden är naturligtvis den att be Laura Hartman och Olof Petersson om en ärligt menad ursäkt för att mitt agerande haft så negativa konsekvenser för dem.

Bättre sent än aldrig. Och det ska bli intressant att få ta del av vilka brister i presentationen av forskningsrapporten Vredin har i tankarna. Ju snarare, desto bättre.

“Cheap talk” brukar inte räknas inom nationalekonomin.  Så icke här heller. Nu gäller det därför  för SNS att visa att man står fritt från de medlemsorganisationer som fört fram den exempellöst hätska och personförföljelseliknande kritiken mot framförallt Laura Hartman. I annat fall blir det svårt att återupprätta förtroendet för den idag skamfilade organisationen.

1 Comment

  1. Påminner mig om historien om hunden som ofta bits, men alltid ångrar sig efteråt.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.