Monetaristiska lösningar verkningslösa

20 Sep, 2011 at 12:04 | Posted in Economics | 2 Comments

Paul Krugman har ett läsvärt pedagogiskt stycke nationalekonomi på sin blogg om varför monetaristiska krislösningar inte fungerar när ekonomin som idag befinner sig i en likviditetsfälla. Anbefalles alla “ansvarstagande” finansministrar och ekonomer till läsning:

So: an overall shortfall of demand, in which people just don’t want to buy enough goods to maintain full employment, can only happen in a monetary economy; it’s correct to say that what’s happening in such a situation is that people are trying to hoard money instead …  And this problem can ordinarily be solved by simply providing more money.

But we’re not in an ordinary situation here, we’re in a liquidity trap in which short-term interest rates have been driven to zero, yet the economy still languishes.

What that means is that when people are hoarding money, they’re no longer doing so because of its moneyness — the liquidity it provides, which makes money different from other assets. They’ve already got all the liquidity they want, since liquidity is free — you don’t have to sacrifice interest earnings to get more, so people are saturated. So at the margin, they’re holding money simply as a store of value.

Now, what monetary policy ordinarily involves is open-market operations: the central bank increases the supply of money by purchasing and removing from the market non-money assets. And this has traction because money is different from these other assets. In a liquidity trap, however, money isn’t different: at the margin an open-market operation just exchanges one store of value for another, with no economic effect.

So this is a situation in which the economic problems cannot be solved just by increasing the supply of money.

Now, in principle you can get traction by making money a less attractive store of value. In particular, if you can credibly promise future inflation, that will make the real return on money negative. But getting that kind of credibility is tricky, especially given the normal prejudices of central bankers. And in any case it’s very different from the kind of thinking we normally associate with monetarism, which focuses on the current money supply.

2 Comments

  1. Är inte Krugmans resonemang lite konstigt med tanke på att var sjätte eller sjunde av hans landsmän lever under fattigdomsgränsen och förmodligen många fler över men i närheten av den? De borde ju vara överlyckliga om det damp ner en bunt pengar som de kunde springa och handla för eftersom de av lätt förstådda orsaker inte har kunnat spara något utan snarare parerat stagnerande löner med konsumtion på kredit under årtionden. Att företagen ligger på sina kassor är en annan historia, men jag tror Robert Reich är den som ofta visar just på efterfrågesidan: ekonomin går illa för att efterfrågan har dränerats, och finns ingen efterfrågan vill inte företagen investera och anställa. Problemet handlar väl mindre om penningmängd än var man stoppar in pengarna – att föra en ekonomisk politik som bara handlar om att ge bröd till bagarbarn verkar ju inte så vettigt men det är väl ungefär det man gör.

  2. Jag tror faktiskt när det gäller verklighetsbeskrivningen och behovet av effektiv efterfrågan så föreligger nog ingen motsättning mellan vad Krugman och du säger. De resonemang du vänder dig mot är modellteoretiska resonemang riktade till andra nationalekonomer som jobbar med liknande modeller och där Krugman försöker kommunicera att de inte egentligen är applicerbara i den situation vi befinner oss idag. Just den bristande korrespondensen mellan modeller och verklighet är f ö en punkt på vilken Krugman riktat stark och berättigad kritik mot sina kollegor.
    [Detta sagt kan man väl iofs också kritisera Krrugmans egna modellexerciser. Men det får anstå till en annan gång. Med det ekonomiska läge vi befinner oss idag finns det viktigare strider att ta.]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.