Euron – ett hot mot freden?

19 Sep, 2011 at 18:32 | Posted in Economics | Comments Off on Euron – ett hot mot freden?

Svenska Dagbladet har frågat ett antal ekonomer och näringslivsfolk om vad de tror om eurons framtid. Ekonomiprofessorn Magnus Henreksons svar är intressant:

– Vad man borde göra är en sak, vad man faktiskt gör är en helt annan. Grekland, Portugal och Spanien hör inte hemma i eurosamarbetet. Men mycket prestige har investerats i projektet och man kommer säkert att försöka hålla dem under armarna så länge det går.
Magnus Henrekson menar att de aktuella länderna inte är tillräckligt flexibla och politiskt transparenta. Han påpekar att eurosamarbetet från början motiverats som ett fredsprojekt, något han nu ser som paradoxalt.
– Att tvinga fram sanktioneringar som gör att de som sköter sig ska stötta de som missköter sig leder till fiendskap om något.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.