Varför ekonomerna är medansvariga till dagens ekonomikris

27 Aug, 2011 at 09:46 | Posted in Economics | Comments Off on Varför ekonomerna är medansvariga till dagens ekonomikris

Oxfordprofessorn John Kay har en mycket vis och lärorik artikel om varför ekonomerna gått bort sig i redskapsboden. Nödvändig läsning för alla som vill förstå varför den traditionella – neoklassiska – nationalekonomin akivt bidragit till att orsaka dagens ekonomiska kris snarare än att bidra till att lösa den.

Tillägg: Att neoklassiska nationalekonomer inte bidragit så mycket med konstruktiva lösningar på depressionsekonomins problem  framstår kanske som mindre  konstigt om man tar del av vad deras idag främsta företrädare – Robert Lucas – hävdade redan år 1983 (i ett tal inför den amerikanska ekonomföreningen):

My thesis in this lecture is that macroeconomics in this original sense has succeeded: its central problem of depression-prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades.

Och detta från en man som byggt hela sin karriär på antagandet om att människor är hyperrationella “robotimitationer” med rationella förväntningar och nästintill perfekt förmåga att behandla information. Mirabile dictu!

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.