Tepåsehögerns tio budord

26 Aug, 2011 at 13:25 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

1 Du ska inga andra gudar ha än Marknaden.

2 Fria och avreglerade marknader är alltid mycket bättre än blandekonomier där man försöker reglera och påverka  den ekonomiska utvecklingen.

3 Inflation är alltid ett större ont än arbetslöshet.

4 Statliga utgifter och expansiv ekonomisk politik är alltid av ondo.

5 Skatter är stöld och bör därför alltid vara så låga som möjligt.

6 Ekonomiska och finansiella kriser uppkommer aldrig på grund av marknadsmisslyckanden. De beror tvärtom alltid på klåfingriga politiker som inte förstått hur bra det är med effektiva marknader.

7 All slags omfördelning av tillgångar, inkomster, förmögenhet och välfärd via skatter och välfärdspolitik är helt förkastligt.

8 Fackföreningar och arbetslivslagstiftning som inskränker de fria marknadernas spel är alltid av ondo.

9 Offentliga utgifter bör alltid vara så små som möjligt.

10 Offentlig verksamhet är alltid mindre effektiv än privat och bör så snabbt som möjligt säljas ut till privata företag.

2 Comments

  1. 11. Grunda en kyrka med tillhörande överstepräster. Kalla den Handelshögskolan och predika därstädes budorden 1-10. Den som till äventyrs icke gått i denna kyrka, tige i församlingen. Ehuru detta icke efterleves, dömes till exkommunikation och förlust av medborgarskap.

  2. Hahaha, det glädjer mig att se att överingenjörens sinne för ironisk elakhet är intakt!
    Får jag fler bra budordsförslag får jag kanske komma med en reviderad utgåva på stentavlorna.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.