Läs Hyman Minsky!

25 Aug, 2011 at 22:45 | Posted in Economics | Comments Off on Läs Hyman Minsky!


Som ung forskarstipendiat i USA i början på 1980-talet hade jag förmånen att ha vår tids främsta finanskristeoretiker – Hyman Minsky – som lärare.

Ett centralt inslag både i hans forskning och föreläsningar var betydelsen av skulddeflationsprocessen för att förstå finanskriser. I ett centralt avsnitt i boken John Maynard Keynes (Columbia University Press, 1975) – som inte alls är en biografi över den store ekonomen utan först och främst ett synerligen ambitiöst försök att utarbeta en övergripande finanskristeori – skriver Minsky (s 137):

We are dealing with an economy where external finance and thus debt exist … As the contractual commitments on inherited debt do not decline as wage income and quasi-rents fall, the proportion of wage incomes and quasi-rents committed by contracts increases: the burden of debt increases in a deflation. Under these circumstances, we can expect the willingness to go into debt to finance investment to decrease; the purchase of investment goods that are financed by monetary changes will decline.

Furthermore, as prices and wages fall, the realization spreads that speculative capital gains can be earned by holding money … A wage deflation can be expected to lead to a fall in investment below the level at which the initial excess supply of labor existed. Downward wage flexibility, in a situation with unemployment, will make things worse.

Hyman Minsky var en stor inspirationskälla för mig när jag som ung forskare började intressera mig för finansiell ekonomi. Det är han fortfarande. Och hans finanskristeori är i dag aktuellare än någonsin.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.