Standardmodellerna gäller inte längre

25 Aug, 2011 at 15:33 | Posted in Economics | 2 Comments

Vad många politiker – och ekonomer – inte riktigt förstår är att standardmodellerna inte är applicerbara i den skulddeflations- och likviditetsfällekris som vi har idag. Detta leder tyvärr till att den ekonomiska klokskap som idag vägleder olika policyförslag på vägen ut ur krisen i stort bara gör läget värre!

I normalfallet brukar vi i våra makromodeller laborera med aggregerade efterfrågekurvor som lutar nedåt. Det innebär att om priser sjunker så minskar efterfrågan på pengar, räntan sjunker, efterfrågan ökar och ekonomins hjul börjar snurra.

Men i en skulddeflations- och likviditetsfällekris – som den vi har i dag – gäller detta inte längre!

Där är det – som Keynes, Fisher och Minsky visat – tvärtom stor risk för att den aggregerade efterfrågeskurvan lutar uppåt. Anledningen till detta är att räntan redan ligger i närheten av noll och att prissänkningar bara ytterligare gör den överhängande skuldbördan ännu tyngre. Att sänka priser (inflationen) och löner riskerar då att resultera i ännu lägre efterfrågan på varor och tjänster, öka arbetslöshet, och bromsa ekonomins hjul ytterligare.

Detta borde dagens beslutsfattare och ekonomer känna till. Keynes och Fisher skrev om det på 1930-talet. Minsky på 1980-talet.

Kanske borde det vara dags för lite doktrinhistoriskt kunnande också bland dagens nationalekonomer? Eller tror de fortfarande att ekonomiska teorier ska värderas som ägg – genom att titta på datumstämpeln?

2 Comments

  1. Efter att följt din blogg rätt länge nu så undrar jag vad du tycker om den utbildning, som de ekonomer som verkar i dag, har bakom sig. Några speciella luckor? Alltför stor tilltro till marknaden? Vad säger du?

  2. Min huvudsakliga kritik är att jag tycker neoklassisk ekonomi är alldeles för modellinriktad och saknar en realistisk inriktning där man tacklar verkliga problem i st f att med hjälp av axiom och deduktioner leka med matematiska modellkonstruktioner ofta långt från verkligheten. Möjligen gör också nodellbilden av rational man att man ofta har en övertro på vad “marknaden” kan åstadkomma på egen hand.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.