Likviditetsfällan på väg slå igen – vad är ursäkten denna gången?

21 Aug, 2011 at 15:19 | Posted in Economics | Comments Off on Likviditetsfällan på väg slå igen – vad är ursäkten denna gången?

Räntorna världen över är med snabb fart på väg utför. Och precis som för tre år sedan håller likviditetsfällan på att slå igen. Vad är ursäkten denna gången?

När Japan upplevde det på 1990-talet kunde man med visst fog hävda att detta inte var att vänta i en modern ekonomi. Och i USA på 1930-talet kunde man ju sanningsenligt säga att man inget kunde förutse utifrån den makroteori som då var för handen. Men idag?

Det finns helt enkelt ingen ursäkt. Däremot finns en förklaring – ett övermått av dumdryga ekonomer och politiker som väljer att stoppa huvudet i sanden.

Likviditetsfällan uppstår i en ekonomi när expansionär ekonomisk politik inte har några realekonomiska effekter på grund av att räntorna redan är nere på nästan noll. Expansionspolitiken resulterar bara i ett ökat penningutbud som dock inte ger några effekter. När räntorna redan är extremt låga får ytterligare räntesänkningar inga effekter på investeringarna. Ingen är intresserad av att betala för att låna ut pengar. Efterfrågan och sysselsättningen förblir instängda i likviditetsfällan på låg nivå.

Hade ekonomer och politiker försöker lära av historien och lyssna till kloka budskap som Stockholmsskolan och Keynes förde fram redan på 1930-talet hade vi inte åter behövt befinna oss i detta moras. Men av något slags perverterad vilja att till vilket pris som helst hålla inflationen på två procent eller lägre har den nationalekonomiska klokskapen – och politiker som alltför villigt låter sig förföras av de matematiska modellernas glans – än en gång lyckats baxa in ekonomin i fällan.

Receptet skriver sig själv – och yours truly har för säkerhets skull flera gånger både här och annorstädes skrivit ut det – tillåt inflationen att öka!

Om vi t ex sätter ett inflationsmål på 5 % skulle riksbanken med lätthet kunna få till stånd en negativ realränta genom att hålla nominalräntorna kring nollsträcket. skulle den monetära expansionpolitiken kunna få effekter. skulle likviditetsfällan inte slå igen.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.