Läsning för Stefan Ingves och Anders Borg

18 Aug, 2011 at 11:28 | Posted in Economics | Comments Off on Läsning för Stefan Ingves och Anders Borg

Adam Posen, medlem av Bank of England’s Monetary Policy Board, vågar – för att tala med Johan Åkerman – ha ett längre  blickfält än ECB och de flesta riksbanker runt om i Europa. Även om inflationen på kort sikt är ett (övergående) problem har han insett vikten av en expansiv politik för att hantera den realekonomiska kris (med sjunkande tillväxt och ökande arbetslöshet) som vi alla nu vet att finanskrisen är på väg in i. Läs om Posens förslag här.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.