Läsning för Stefan Ingves och Anders Borg (II)

18 Aug, 2011 at 18:41 | Posted in Economics, Politics & Society | 3 Comments


Om nu inte regering och riksbank har vett nog att värna om den effektiva efterfrågan, så kanske man som second best alternativ kunde ta och fundera på Keynes – medvetet polemiska – förslag i The General Theory of Employment, Interest, and Money:

If–for whatever reason–the rate of interest cannot fall as fast as the marginal efficiency of capital would fall with a rate of accumulation corresponding to what the community would choose to save at a rate of interest equal to the marginal efficiency of capital in conditions of full employment, then even a diversion of the desire to hold wealth towards assets, which will in fact yield no economic fruits whatever, will increase economic well-being. In so far as millionaires find their satisfaction in building mighty mansions to contain their bodies when alive and pyramids to shelter them after death, or, repenting of their sins, erect cathedrals and endow monasteries or foreign missions, the day when abundance of capital will interfere with abundance of output may be postponed. “To dig holes in the ground,” paid for out of savings, will increase, not only employment, but the real national dividend of useful goods and services. It is not reasonable, however, that a sensible community should be content to remain dependent on such fortuitous and often wasteful mitigations when once we understand the influences upon which effective demand depends.

Eller:

If the Treasury were to fill old bottles with banknotes, bury them at suitable depths in disused coalmines which are then filled up to the surface with town rubbish, and leave it to private enterprise on well-tried principles of laissez-faire to dig the notes up again (the right to do so being obtained, of course, by tendering for leases of the note-bearing territory), there need be no more unemployment and, with the help of the repercussions, the real income of the community, and its capital wealth also, would probably become a good deal greater than it actually is. It would, indeed, be more sensible to build houses and the like; but if there are political and practical difficulties in the way of this, the above would be better than nothing.

3 Comments

 1. Gubben ser ju så torr ut att man tror att han bara är någon sorts bokhållare, men han har faktiskt humor. Man ska dock ha klart för sig att Paul Samuelson (enligt din antagonist Palmstierna) och givetvis Palmstierna själv, båda anser att General Theory är fullständigt oläsbar.

  Jag citerar Palmstierna för att liva upp stämningen lite:

  “Det är överlag häpnadsväckande vilken total brist på förståelse för enkla orsakssamband som speglar den makro-ekonomiska debatten. Privatpersoner som har lånat för mycket, eller blir av med jobbet drar ned på sin konsumtion, men när det gäller staten och “samhälls-ekonomin” så har detta helt plötsligt vänt om, och man måste “stimulera efterfrågan”. Detta bevisas vanligen av en mängd obegripliga ekvationer utan verklighetsförankring, samt referenser till en bok som heter “The General Theory of Employment, Interest and Money”, som inte ens de som propagerar för sådana lösningar har läst. Det beror på att den är fullständigt oläslig, något som en berömd ekonom vid namn Paul Samuelsson sade var dess genialitet. Vår samhällsekonomi styrs med andra ord av en bok som är så fullständigt oläslig och vars teorier så obegripliga att inte ens ekonomer läser den. Är det fortfarande någon som undrar varför saker går fel?”

  Undrar om Anders Borg läst den, han har enligt uppgift gått på Handels.

  • Måste tyvärr svara mig själv för att lägga in en rättelse, Borg har tydligen varit inskriven på Stockholms universitet när han studerade politisk ekonomi, som det heter enligt Lars Bäck.

 2. Tyvärr är det en del som inte uppskattar Keynes stil. T o m en sådan “keynesian” som Paul Krugman tyckte så sent som i somras när han föreläste om Keynes i Cambridge – snacka om att svära i kyrkan – att Keynes är opedagogisk. Visst kunde en del av det han skriver gjorts klarare. Inte minst när han ger sig på att skriva ekvationer och rita diagram, blir det minst sagt marigt (märkligt egentligen med tanke på att John Maynard i sin ungdom var en eminent kunnig matematikstudent). Men som en annan klok man sagt: “Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den, som inte skyr mödan att klättra uppför dess branta stigar, har utsikt att nå dess ljusa höjder.”
  Som helhet är GT inte bara innehållsligt utan även stilmässigt ett mästerverk. Den som inte tror mig kan ju t ex läsa det berömda kapitel 12 om finanskriser och “skönhetstävlingar”!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.