Vad historien lär

16 Aug, 2011 at 08:31 | Posted in Economics | 4 Comments

För alla som ännu inte förstått att det är efterfrågan – och inte skuldkvoter på 80 eller 100 %  –  som är problemet, föreslås läsning av Christina Romers artikel The Hope That Flows From History. Ekonomisk historia och “naturliga experiment” kan vara lärorika.

One reason the Depression dragged on so long was that the rapid recovery of the mid-1930s was interrupted by a second severe recession in late 1937. Though many factors had a role in the “recession within a recession,” monetary and fiscal policy retrenchment were central. In monetary policy, the Fed doubled bank reserve requirements and the Treasury stopped monetizing the gold inflow. In fiscal policy, the federal budget swung sharply, from a stimulative deficit of 3.8 percent of G.D.P. in 1936 to a small surplus in 1937.

The lesson here is to beware of withdrawing policy support too soon. A switch to contractionary policy before the economy is fully recovered can cause the economy to decline again. Such a downturn may be particularly large when an economy is still traumatized from an earlier crisis.

The recent downgrade of American government debt by Standard & Poor’s makes this point especially crucial. It would be a mistake to respond by reducing the deficit more sharply in the near term. That would almost surely condemn us to a repeat of the 1937 downturn. And higher unemployment would make it all that much harder to get the deficit under control.

4 Comments

  1. Ens köpkraft och skuldbörda hänger inte alls ihop alltså?

  2. Knappast Romers slutsats. Om man läser hennes artikel framgår väl att det snarare ska tolkas som att om vi får fart på den aggregerade efterfrågan så kan vi också ta oss ur krissituationer och i ordnade former och sedan betala av våra skulder!

  3. Så argumentationen kring problemet blir då vad vi ska ta itu med först, efterfrågan eller skuldkvoten. Lite som hönan och ägget.

    Om du nu vurmar för efterfrågan-strategin som sen ska hjälpa oss betala av våra skulder så kan man ju lika gärna hävda/argumentera för det omvända:
    Att sluta spendera pengar vi inte har och sluta belasta kommande generationer med skuldbörda så behöver vi inte ens bekymmra oss om att artificiellt proppa upp en efterfrågan.

  4. Nej, det är inte hönan och ägget. Det är vanlig multiplikatorlogik, som Kahn och Keynes lärde oss värdera redanpå 1930-talet.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.