Därför är jag inte bayesian

14 Aug, 2011 at 10:48 | Posted in Theory of Science & Methodology | Comments Off on Därför är jag inte bayesian

En vetenskapsteoretisk ansats som på senare tid fått ett allt större inflytande i vetenskapssamhället – inte minst inom nationalekonomin – är bayesianism. I artikeln Bayesianism – en vetenskapsteoretisk återvändsgränd försöker jag visa varför teorin är av tveksamt värde och att det finns bätte teorier som den seriöse forskaren kan använda sig av.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.