Årets viktigaste – och bästa – film

6 Jul, 2011 at 19:23 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Årets viktigaste – och bästa – film

Charles Fergusons Oscarsbelönade dokumentär om finanskrisen finns nu att hyra i videoaffärerna.

Bättre än så här blir det inte. En suverän film. Garanterat den viktigaste filmen du kommer att se i år. Gå och hyr!

Skolborgarrådet Lotta Edholm åter igen fullständigt ute och reser

6 Jul, 2011 at 11:40 | Posted in Education & School | Comments Off on Skolborgarrådet Lotta Edholm åter igen fullständigt ute och reser

Det folkpartistiska skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, är – åter igen – fullständigt ute och reser. I en artikel i SvD föreslår hon att andra saker än kunskaper ska kunna ligga till grund för betygssättning, som t ex ansvarstagande och servicemedvetenhet. Läs partikollegan Helena von Schantz läsvärda sågning av de edholmska stollerierna här.

Nya våldtäktsanklagelser mot Dominique Strauss-Kahn!

4 Jul, 2011 at 17:29 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Nu på eftermiddagen meddelas i franska medier om att den franska författaren, journalisten och kommunalpolitikern Tristane Banon nu anmält Strauss-Kahn för försök till våldtäkt. Banon uppger att Strauss-Kahn försökte våldta henne då hon träffade honom för en intervju 2002. Han lär enligt uppgift vid tillfället betett sig som “en chimpans i brunst”.
Banon har också tidigare berättat om våldtäktsförsöket, men inte förrän nu gjort någon anmälan.
I mediadebatten har de senaste dagarna en del debattörer – bland annat i polemik mot yours truly – velat framställa Strauss-Kahn som ett oskyldigt offer för något slags internationell kvinnokomplott. I mina ögon verkar det snarare som om Struass-Kahn – om han över huvud är ett offer – så måste det i så fall mest vara för sin, som det verkar, unkna kvinnosyn och ostyriga sexualdrift!

Svenska folket vill ha en statlig skola

4 Jul, 2011 at 12:22 | Posted in Education & School | Comments Off on Svenska folket vill ha en statlig skola

En majoritet (56 %) av den svenska befolkningen vill att skolan ska förstatligas. Detta visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Det framgår tydligt av undersökningen att Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Moderaternas, Folkpartiets och Socialdemokraternas väljare anser att skolan bör förstatligas. Trots detta är det bara Folkpartiet som driver frågan i riksdagen.

För snart en månad sedan presenterade Saco nya livslöneberäkningar av hur olika utbildningsval lönar sig sett över hela livet. Resultatet jämfördes med en genomsnittlig individ som börjar förvärvsarbeta direkt efter gymnasiet. Studien försökte skatta vad olika akademiska utbildningsval innebär i ekonomiska termer, med hänsynstagande till inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden, inkomstskatter m m.

För lärare var det en – föga överraskande, men likväl – deprimerande läsning. Det visade sig nämligen att det är en ren förlustaffär att utbilda sig till lärare. För samtliga lärarutbildningar gäller att de ger en negativ avkastning – de har alltså sämre livslön än de som börjar jobba direkt efter gymnasiet istället för att skaffa sig en högskoleexamen.

Allra sämst löneutveckling har lärare i grundskolans tidigare år. När de går i pension har de tjänat 8 procent mindre än klasskamraterna som började arbeta direkt efter gymnasiestudierna.

Höjda lärarlöner är inte en tillräcklig förutsättning för att vi åter ska få en svensk skola av världsklass. Men det är en nödvändig förutsättning! Omfattande skolforskning har övertygande visat att det kommunala huvudmannaskapet är en av de viktigaste orsakerna bakom lärarlönernas och den svenska skolans kräftgång de senaste decennierna.

Nej, de politisk partierna måste nog droppa sina ideologiska skygglappar och inse att en och annan helig ko måste slaktas om vi ska få rätt på svensk skola. Folkpartiet insåg redan för nästan tio år sedan att när skolfakta sparkar så får man vara så god att ändra kurs – även om det eventuellt skulle stå i strid med ideologin. När ska övriga allianspartier och socialdemokratin våga ta det steget?

Tillägg: Denna artikel publicerades 5/7 på newsmill, med titeln “Märkligt att bara FP vill förstatliga skolan”.

Lärarnas reallöner sänks kraftigt år 2011

2 Jul, 2011 at 11:31 | Posted in Education & School | Comments Off on Lärarnas reallöner sänks kraftigt år 2011

Lärarförbundet presenterade igår en rapport om lärarnas löneutveckling år 2011.  Det är en dyster läsning för Sveriges alla lärare. Trots löften i valrörelsen om satsningar på lärarlöner har nästintill inget hänt i landets kommuner. Rapporten visar att en majoritet av kommunerna ger så låga nominella löneökningar att lärarnas reallöner sänks kraftigt.

Som jag tidigare visat på den här bloggen är detta tyvärr inget nytt. Ser vi på hur lärarnas reallöner utvecklats de senaste fyra decennierna är det egentligen märkligt att  någon i det här landet över huvud kan tänka sig bli lärare!

Om Strauss-Kahn och våldtäktsanklagelserna

1 Jul, 2011 at 19:41 | Posted in Politics & Society | 9 Comments

John F Kennedy skrev en gång :

To be courageous requires no exceptional qualifications, no magic formula, no special combination of time, place, and circumstance. It is an opportunity that sooner or later is presented to us all.

Trots detta skulle nog många hävda att mod inte är något som vi ser prov på varje dag och att det värde vi sätter på det vittnar om hur sällsynt det är.

Hjältedåd misstas ibland för mod. Men mod är något annat. Det är snarare en förmåga att konfrontera rädsla, som när vi inför de rika och mäktiga – som tror de står ovanför lagen – inte backar, utan står upp för rätten att inte förödmjukas och kränkas av de rika och mäktiga.

Mod är att göra det rätta, trots fara och rädsla. Att fortsätta även om möjligheter att vända tillbaka erbjuds. Precis som i de stora berättelserna. Berättelserna där människor ges möjligheter att vända om, men inte gör det – därför att de tror att det måste finnas någon rättvisa och ”rule of law” i den här världen.

Värdighet, ett bättre liv, eller rättvisa och ”rule of law” är saker värda att kämpa för. Att inte backa, trots att man konfronterar de rika och mäktiga, skapar handlingar av mod som lever kvar i våra minnen och betyder något.

Jag kom att tänka på de här funderingarna kring vad mod är när jag nu på eftermiddagen tog del av New York Times uppgifter om att åklagarna i målet mot den förre IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn ska ha gått med på att frige denne från husarrest. Rättsfallet håller på att kollapsa, hävdade man. Orsaken sades vara att den hotellstäderska som anklagar honom för sexbrott skulle brista i trovärdighet. Anklagelserna mot Strauss-Kahn – baserade på både vittnen och teknisk bevisning och tidigare bedömda som ”grundmurade” – ifrågasattes nu eftersom kvinnans trovärdighet sägs ha minskat sedan hon uppges ha ljugit om vissa detaljer kring händelsen den 14 maj, då Strauss-Kahn greps, misstänkt för sexuella övergrepp på hotellstäderskan.

Domaren gick nu i kväll på åklagarnas linje och Strauss-Kahn har släppts ur sin husarrest. Rättsfallet är dock ingalunda över och Strauss-Kahn får inte lämna USA.

Oberoende av det slutliga rättsliga utfallet av våldtäktsmålet mot Strauss-Kahn, finns det i den här historien, liksom i de flesta andra våldtäktsfall, bara ett offer. Och det är inte Strauss-Kahn eller andra presumtiva förövare, utan de kvinnor som blir utsatta för våldtäktsförsök. I stället för att misströsta över det faktum att endast ytterst få av alla de anmälningar som görs om våldtäktsförsök leder till fällande domar, så backar man inte, utan har modet att hävda sin rätt att få sin sak prövad i rätten. Så i stället för att titta åt andra hållet och låtsas att det regnar borde vi alla hylla dessa modiga, förtryckta och förringade kvinnor som hävdar rätten att få leva ett anständigt liv i en värld styrd av män. Mäktiga män. Män som Dominique Strauss-Kahn.

Tillägg: Denna artikel publicerades den 2/7 – med rubriken”Dominique Strauss-Kahn är inget offer” – på newsmill.

« Previous Page

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.