Penisstorlekens betydelse för BNP

25 Jul, 2011 at 18:50 | Posted in Economics, Statistics & Econometrics | Comments Off on Penisstorlekens betydelse för BNP

Ekonomisk tillväxt har länge intresserat nationalekonomer. Inte minst frågan om vilka faktorer som ligger bakom hög tillväxt har stått i fokus. Bland de faktorer man åberopat finns främst ekonomiska, sociala och politiska variabler. I en intressant studie från Helsingfors universitet, har Tatu Westling – verksam vid Helsingfors centrum för ekonomisk forskning – velat vidga tänkbara orsaksvariabler till att också inbegripa biologiska och sexuella variabler. I rapporten Male Organ and Economic Growth: Does Size matter (Juli 2011) har han med utgångspunkt från Mankiw et al (1992) och Summers & Heston (1988) välkända ”cross-country” data, Polity IV Project data över politisk regimtyp och en ny data över genomsnittlig penisstorlek i 76 icke-oljeproducerande länder (www.everyoneweb.com/worldpenissize) kunnat visa att nivå och tillväxt av BNP per capita mellan 1960 och 1985 varierar med penisstorleken. Om man reproducerar Westlings resultat (jag har använt mitt favoritprogram, Gretl) får man följande två diagram:

De Solowmodell-baserade skattningarna visar att maximal BNP uppnås med penis på omkring 13.5 cm och att det manliga fortplantningsorganet (OLS utan kontrollvariabler) är negativt korrelerat med – men kan förklara bortemot 20 % av variationen i – BNP-tilllväxten.

Även med reservation för problem som endogenitet och ”confounders” kan man väl inte annat än instämma i Westlings avslutande bedömning att ”the ‘male organ hypothesis’ is worth pursuing in future research” och att det ”clearly seems that the ’private sector’ deserves more credit for economic development than is typically acknowledged.” Eller?

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.