Euro – one size does not fit all

15 Jul, 2011 at 15:49 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Euro – one size does not fit all

Sedan finanskrisen år 2008 har det stått väldigt klart att en storlek inte passar alla när det gäller penningpolitik i euro-området.

Medan Grekland, Irland, Portugal och Spanien – euro-periferin – brottas med stora ekonomiska problem och egentligen skulle behöva en negativ ränta för lång tid framåt, har Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna – euro-kärnan – överlag så smått börjat återhämta sig och skulle behöva en höjd ränta.

Kruxet är bara att ECB och euron förutsätter en gemensam ränta. Och då brukar det bli de stora, mäktiga euro-kärnländernas behov som bestämmer ECB:s ekonomisk-politiska överväganden. Räntan höjs – och euro-periferiländerna får då självklart ännu svårare att ta sig ur problemen med stora underskott, bristande konkurrensförmåga, hög arbetslöshet och stagnerande tillväxt.

När man utvärderar ekonomisk politik – och framför allt penningpolitik – brukar ekonomer numera använda sig av något som kallas Taylorregeln. Den är ett slags tumregel som talar om hur centralbanker ska sätta sina styrräntor för att uppnå sina inflationsmål. Hur ser då denna ut för euro-kärnan respektive euro-periferin? Som figuren nedan visar – väldigt olika (i figuren visar den röda kurvan ECB:s faktiska räntepolitik, den svarta streckade kurvan den ränta som vore mest lämpad för euro-kärnländerna och den heldragna kurvan den ränta som är mest lämpad för euro-periferiländerna):


Källa: FRBSF Economic Letter 2011-18

Om nu uppenbarligen inte en storlek passar alla – varför då frivilligt ta på sig en sådan tvångströja i form av euron?

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.