Grekland bör göra som Argentina för tio år sedan

8 Jul, 2011 at 12:52 | Posted in Economics | Comments Off on Grekland bör göra som Argentina för tio år sedan

Den grekiska drama som utspelas idag påminner inte så lite om det som utspelades i Argentina för tio år sedan. 

I Argentina hade regimen bundit landets valuta till den amerikanska dollarn. När den egna ekonomin inte utvecklades i takt med USA:s fick landet problem med bristande konkurrensförmåga. Avsättningen för landets produkter på världsmarknaden kolllapsade. Exporten och tillväxten sjönk. Hela ekonomin gick i stå och till sist var den enda lösningen att återgå till den egna valutan och genomföra massiva skuldavskrivningar

För Grekland har euron haft samma effekt som dollarsamarbetet hade för Argentina. Idag befinner sig Grekland i djup ekonomisk kris. Att återgå till sin egen valuta framstår mer och mer som det enda hållbara alternativet. Precis som i Argentina skulle det antagligen innebära en kraftig devalvering – och ökad sysselsättning, export och tillväxt.

I en intressant artikel publicerad på project syndicate i går, gör Daniel Gros (chef för Center for European Policy Studies) en liknande jämförelse av den grekiska situationen i dag med Argentina för tio år sedan. Han konkluderar:

 If Greek savers withdraw only one-half of their remaining deposits, the ECB will have to lend another €100 billion to Greek banks to keep them afloat. Indeed, Greece might ultimately require more than €400 billion in official support – almost 200% of its GDP today.

If Greece were to follow the Argentine script and be forced to leave the eurozone after a messy default, its nominal GDP is likely to be halved. In that case, the Greek government’s debt to its eurozone partners would be equivalent to 400% of its GDP, very little of which would be repaid. Argentina defaulted on its private debt, but at least it repaid all its official debt.

Karl Marx famously wrote that history repeats itself as farce. In the case of Greece, history might turn out more like a much larger version of Argentina’s tragedy.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.