Maria Stockhaus och SKL:s dimridåer om skolan

7 Jul, 2011 at 10:50 | Posted in Education & School | 3 Comments

Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning, skriver idag på newsmill – mot bakgrund av kritik mot SKL som förts fram av  Metta Fjelkner, yours truly m fl – att SKL

har all anledning att vara självkritiska när vi ser att skolan inte förmår ge alla elever en bra start i livet. Men det handlar inte bara om huvudmannaskap och löner. Det viktigaste är att lärarrollen och undervisningen utvecklas genom mer forskning, att rätt kompetens används där den verkligen behövs och att resurserna används på bästa sätt.

Har vi hört detta lösa, till intet förpliktigande mumbojumbo förr? Vad vi alla vet är att huvudmannaskap och löner – för alla former av verksamheter – är viktigt. Med kommunalt huvudmannaskap är det kommunerna som får betala de nödvändiga högre löner som behövs för att rekrytera duktiga lärare och göra skolan bättre. Forskning däremot är det staten som ska betala. Här är det alltså ingenting annat än egenintresset som talar. Att kommunerna skulle satsa på forskning och fortbildning av sina lärare vet Sveriges lärarkår alltför väl bara är snack! De lärare som vill förkovra sig och gå t ex magister- och mastersutbildningar på landets lärarutbildningar tvingas som regel göra det utan nedsättning av undervisningsskyldighet i sin ordinarie tjänstgöring. Forska gärna, bara du gör det på kvällar och helger. Det är i verkligheten SKL:s glada tillrop till ambitiösa och forskningssugna lärare i det här landet.

Nej, jag säger som Fabian Månsson: Vet hut, vet sjudubbelt hut!

3 Comments

  1. Lars, slutklämmen är oförskämd. Men inte särskilt välfunnen, så mina egna ömma tår fick vara ifred. 🙂 Opuset ja. Ay, there’s the rub.

  2. Ja SKL har verkligen varit en bromskloss för svensk skolas utveckling.
    [Helena, jag läste förresten Olof Petterssons “kommentar” (?) häromdagen till din DN-artikel om studentexamen. Snacka om att skjuta vid sidan om! För att inte tala om den surmagade avslutningen – ” Om man kan dra några skolpolitiska slutsatser av hennes debattartikel torde den snarast understryka behovet av en förbättrad lärarutbildning”. Du måste ha trampat på några väldigt ömma tår eller kanske glömt hänvisa till någons opus magnum om studentexamen …]

  3. Väl och rätt rutet, Lars. Ledarskap är viktigt. Ett gott sådant präglas av höga förväntningar, målstyrning och feedback. Det vi lärare har fått av SKL är misstro – för att inte säga fientlighet, detaljstyrning och feedback – det får vi bara på hur vi håller budgeten. Vore SKL ett företag skulle det ha gått i konkurs för länge sedan. Skulle en lärare leda som SKL skulle hon eller han bli lynchad.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.